Adverteren in de Hart van de Stadkrant?

Tarieven en voorwaarden

 • €150 per kalenderjaar
  8 cm breed x 5,5 cm hoog (liggend), minimaal 300dpi
  bestand: jpg, pdf, ai, tiff
  aanleveren in kleur mag, dit wordt wel omgezet in grijswaarden
 • €300 per kalenderjaar
  8 cm breed x 11 cm hoog (staand), minimaal 300dpi
  bestand: jpg, pdf, ai, tiff
  aanleveren in kleur mag, dit wordt wel omgezet in grijswaarden

Plaatsing
De advertentie wordt drie maal per jaar geplaatst in de Hart van de Stadkrant. Uw advertentie graag digitaal aanleveren bij redactie van de Hart van de Stadkrant: redactiehvds@palleiden.nl.

Facturering
Facturering vindt plaats in de maand januari van het nieuwe kalenderjaar. U ontvangt de factuur per e-mail. De betalingstermijn is 14 dagen.
Het factuurbedrag overmaken naar: IBAN NL47INGB0003664416 t.n.v. Vereniging voor Pieters- en Academiewijk Leiden o.v.v. het factuurnummer.

Verlenging
Verlenging gebeurt jaarlijks automatisch, tenzij tijdig is opgezegd.

Opzegging
Opzegging van de advertentie-overeenkomst uitsluitend schriftelijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar per e-mail naar info@palleiden.nl.