Category archive

Algemeen - page 2

Posted on in Algemeen

Hostel met 92 bedden op Steenschuur

IN HET CENTRUM VAN LEIDEN STEEDS MINDER RUIMTE VOOR GEWONE BURGERS De wijkvereniging PAL (Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West) en diverse wijkbewoners maken bezwaar tegen het besluit van het College van B&W dat vestiging van een hostel met 92 bedden in het hartje van Leiden mogelijk maakt. Lees hier het persbericht. Lees verder

Bezoek B&W buro JP fotografie
Posted on in Algemeen

Nieuwe Hart van de Stadkrant – editie september 2017

Hart van de Stadkrant 151 is verschenen, deze wordt vanaf ongeveer half december in de wijk bezorgd, maar is natuurlijk ook op de website te lezen. Verder hebben we weer een nieuwsbrief aan de abonnees verzonden. Geef u hier op als u deze voortaan ook wilt ontvangen. Lees verder

Posted on in Academiewijk/Algemeen/Levendaal - West/Pieterswijk

Resultaat enquête Wijkvisie

In de september-editie van de wijkkrant heeft u kennis kunnen nemen van de Wijkvisie, waarin het bestuur van PAL aangaf welke ontwikkelingen de komende jaren voor onze wijk van belang zijn. Daaraan was een oproep verbonden om onze enquête op de website in te vullen. 109 Personen hebben dat gedaan; geen overweldigende deelname, maar wel… Lees verder

Posted on in Algemeen

Enquete Wijkvisie: wilt u deze invullen?

In de laatste wijkkrant vroeg het bestuur naar uw mening t.a.v. diverse zaken in de wijk. Nadat we de lezers van de nieuwsbrief en de leden op de enquete hadden gewezen, kregen we 109 reacties, een heel goed resultaat. De antwoorden worden uitgewerkt en in de komende wijkkrant gepubliceerd. Bedankt voor uw reacties! Lees verder

Posted on in Algemeen

Wijkborrel 2017

Het bestuur van onze wijkvereniging (PAL) nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse wijkborrel. Deze wordt gehouden op: Zaterdag 23 september 2017 Van 16.30 – 18.30 Op het dakterras van Sociëteit Minerva, Breestraat 50 We hopen u daar te zien. Namens het bestuur, Adri Klaassen en Aart Martin de Jong, Duovoorzitters Lees verder

Posted on in Algemeen

Nieuwe krant en nieuwsbrief!

Hart van de Stadkrant 150 is verschenen, deze wordt vanaf ongeveer 15 september in de wijk bezorgd, maar is natuurlijk ook op de website te lezen. Verder hebben we weer een nieuwsbrief aan de abonnees verzonden. Geef u op via deze website als u deze voortaan ook wilt ontvangen. Lees verder

Posted on in Algemeen

Fotoverslag van de ALV op 19 april

Op woensdag 19 april hield Willem Otterspeer, emeritus hoogleraar geschiedenis in Leiden, ter gelegenheid van de jaarlijkse ledenvergadering een lezing over het Academiegebouw en de eerste jaren van de universiteit. Daarna leidde de pedel, Erick van Zuijlen, ons rond, hier in de senaatskamer. Daarna begon de ALV in de faculty club. Met dank aan Sonja… Lees verder

Posted on in Algemeen

Afscheid Jan Pieters

In de ALV van 19 april trad voorzitter Jan Pieters statutair af na 2 periodes van 3 jaar in het bestuur. (Foto: Erik Hoogeboom) Lees verder

Posted on in Algemeen

Stukken voor de ledenvergadering op 19 april

Bij de “Agenda” (zie de menubalk) zijn het jaarverslag en een voorstel tot wijziging van de statuten geplaatst. Ook de presentatie en conclusies van het onderzoek van “De Kleine Consultant” zijn hier te vinden. Lees verder

Ga naar Bovenkant