Category archive

Garenmarktplein - page 2

Posted on in Garenmarktplein

Werkgroep Garenmarkt doet oproep

Ter voorbereiding van het standpunt van de wijkvereniging over de inrichting van het plein is de ‘Werkgroep Garenmarkt’ opgericht. Die zal uw ideeën en de noodzakelijke achtergrondinformatie verzamelen en in februari 2017 een bijeenkomst organiseren voor alle geïnteresseerden (zie recentere bericht). Dit is dus een oproep om met ideeën te komen en zo de geesten… Lees verder

Posted on in Garenmarktplein

Garenmarkt 29 oktober 2016: evenement SSR

Ter ere van de 115e verjaardag van studentenvereniging SSR-Leiden, gevestigd aan de Hogewoerd, zal er een ééndaags festival worden georganiseerd. De Garenmarkt wordt ingevuld met een grote feesttent, het is immers oktober, en daaromheen eettentjes zoals u gewend bent bij bijvoorbeeld Leiden Culinair. Het evenement gaat om 12:00 uur open voor bezoekers en sluit om… Lees verder

Posted on in Algemeen/Garenmarktplein

Leids Ontzet: Garenmarkt wordt weer Evenementenplein

De viering van het Leids Ontzet nadert en het parkeerterrein op de Garenmarkt wordt weer omgetoverd tot ‘Evenementenplein’. Zoals gebruikelijk geldt voor het 1e deel van de Garenmarkt en voor het eerste stuk Levendaal weer een Parkeerverbod voor alle dagen:vanaf dinsdag 27 september om 23.59 uur tot dinsdag 4 okt 16.00u. Lees alles in de… Lees verder

Posted on in Garenmarktplein

Uw zienswijze parkeergarage Garenmarkt?

Verkeersbesluiten voor de bouw van de ondergrondse garage Er zijn verkeersbesluiten in de maak, die de bouw van de ondergrondse parkeergarage mogelijk moeten maken. Het gaat om de inrichting van het bouwterrein, veranderingen in de verkeerscirculatie en parkeer(on)mogelijkheden. Tot donderdag 29 september kunnen zienswijzen worden ingediend. De conceptbesluiten liggen ter inzage op het stadhuis, zijn… Lees verder

Posted on in Garenmarktplein

Voorbereiden parkeergarage Garenmarkt

Bijgaande brief van de gemeente wordt in de omgeving van de Garenmarkt verspreid. De bouw start in 2017, nu worden enkele sleuven gegraven om leidingen op te sporen en worden enkele bomen voorbereid op verhuizing. Lees de brief hier: 2016-006 Bewonersbrief informeren voorbereidende werkzaamheden (bomen en…. Lees verder

Posted on in Garenmarktplein

Zienswijze Garenmarkt ingediend

Bijgaand onze zienswijze op het bestemmingplan voor de parkeergarage en de Garenmarkt. “Onze”, want zij wordt gezamenlijk gedragen door het buurtcomité Hogewoerd en omgeving en onze wijkvereniging. Zienswijze Ontwerp Bestemmingplan Garenmarkt. Lees verder

Posted on in Garenmarktplein

Reactie op bestemmingsplan Garenmarkt-parkeergarage

Het bestemmingsplan voor de ondergrondse parkeergarage is ter inzage gelegd. Zie de gemeentesite voor de details. Het bestuur van de wijkvereniging is van plan een zienswijze in te dienen. De conceptversie daarvoor treft u hier aan: CONCEPT Zienswijze Bestemmingplan Garenmarkt. Gaarne nodigt het wijkbestuur u uit om op deze inspraakreacties te reageren. Zowel instemmend, alsook… Lees verder

Posted on in Garenmarktplein

Garenmarkt

Maak van het parkeerterrein Garenmarkt een mooi plein ! Binnenkort start de bouw van de parkeergarage op de Garenmarkt. Door die garage zal de bereikbaarheid en de kwaliteit van de binnenstad verbeterd worden. Twee vliegen in één klap. Even doorzetten en daarna: iedereen blij!? Zeker de automobilist die de binnenstad wil bezoeken en hopelijk ook… Lees verder

Posted on in Algemeen/Breestraat/Garenmarktplein

Terugblik op de bewonersavond van 30 oktober

(foto’s Marcel Schikhof) De bijeenkomst op 30 oktober, georganiseerd door de wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal-west en de stichting Buurtcomité Hogewoerd en omstreken; in het ID-College, Rapenburg 23, ging over de volgende projecten: Parkeergarage Garenmarkt Hoogwaardig openbaar vervoer Herinrichting van de Breestraat ID-college in de Breestraat Studentenhuisvesting Langebrug Aalmarkt, Waagblok en V&D Aalmarkt, Stadsgehoorzaal… Lees verder

Posted on in Garenmarktplein

Gemeenteraad stemt in met ondergrondse parkeergarages

Op 28 november heeft de gemeenteraad, volgens verwachting, ingestemd met de bouw van de twee ondergrondse garages. Er zijn veel moties ingediend, waarvan er ook een flink aantal is aangenomen. Hier in de bijlage vindt U de moties die bedoeld zijn om tegemoet te komen aan wensen van omwonenden. Het gaat om de volgende punten:… Lees verder

Ga naar Bovenkant