Category archive

Langebrug

Posted on in Breestraat/Langebrug/Rapenburg

Verkeerssituatie in de wijk

Een neverending story? Het bestuur van de wijkvereniging heeft vorig jaar een gesprek gehad met wethouder Strijk over de verkeersituatie in de wijk. De wethouder benadrukte in een brief aan het bestuur het belang van het tegengaan van sluipverkeer in de wijk, met name via de Langebrug. I.v.m. de ingediende zienswijzen op het ontwerp verkeersbesluit… Lees verder

Posted on in Langebrug

Onderhoud bestrating Langebrug

Met deze brief geeft de gemeente informatie over de werkzaamheden die vanaf maandag 14 augustus 2017 aan de Langebrug worden uitgevoerd. De bestrating in de Langebrug is aan groot onderhoud toe. Dan kan er dus niemand met de auto meer de Langebrug in. En dat zal nog geruime tijd zo blijven. Verder is gezegd dat… Lees verder

Posted on in Langebrug/Pieterswijk

Inloopavond Verkeersoverlast Pieterswijk

Op 29 september aanstaande organiseert de gemeente een inloopavond over de grote overlast in de wijk die wordt veroorzaakt door teveel doorgaand verkeer. Tijd: dinsdag 29 september 2015, van 17 – 19:30 uur in het stadhuis. De basis voor de avond wordt gevormd door een studie door Goudappel Coffeng (in opdracht van de gemeente), waarin… Lees verder

Posted on in Langebrug

Slangentoren gered van de sloop

De brandslangendroogtoren aan de Langebrug in Leiden blijft behouden. Studentenhuisvester DUWO en initiatiefnemers Alice Clijncke en architect Jelle Verheijen hebben overeenstemming bereikt over de herbestemming en overdracht van de toren. Met het plan ‘de brandmeester’ willen zij de plek een nieuwe identiteit gaan geven. De slangentoren resteert van de voormalige brandweer kazerne. Daaromheen, op de… Lees verder

Posted on in Langebrug

Geen sloopvergunning voor slangentoren aan de Langebrug

De door DUWO gevraagde sloopvergunning voor de slangentoren aan de Langebrug is door de gemeente niet verleend. Tegen de sloop waren ook diverse bezwaren/zienswijzen ingediend door o.a. de vereniging Oud Leiden en STIEL (Stichting Industrieel Erfgoed Leiden). DUWO beraadt zich momenteel op vervolgstappen. Naar verwachting wordt er beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente.… Lees verder

Posted on in Langebrug

Nieuwbouw studentenhuisvesting Langebrug begint

Op 30 oktober jl. heeft DUWO tijdens de bewonersavond de plannen voor de nieuwbouw van woningen ten behoeve van studentenhuisvesting aan de Langebrug gepresenteerd. Hier informeren we u over het verdere verloop en de planning van dit project. In juli 2013 zijn al 35 studio’s in het rijksmonument aan de Langebrug/Steenschuur opgeleverd. Op de locatie… Lees verder

Ga naar Bovenkant