Officiële stukken van de vereniging

Statuten (uit 1984) van de vereniging staan hier. Huishoudelijk reglement en redactiestatuut wijkkrant en website van wijkvereniging Pieters- en Academiewijk en Levendaal west: HH Reglement

Privacy
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) eind mei 2018 een hoofdzaak geworden voor alle bedrijven, instituties, overheid en verenigingen, die persoonsgegevens registreren van hun klanten, burgers, personeel of leden. Zie onze Privacyverklaring.

2021
Jaaroverzicht 2020
Jaarrekening PAL 2020
Toelichting op jaarrekening 2020
Verslag van de kascommissie over 2020
Toelichting bij agendapunt 6: Statutenwijziging 2020
Concept Akte van Statutenwijziging
Concept Huishoudelijk Reglement 2020
Concept Redactiestatuut 2020

2020
Jaaroverzicht 2019
Jaarrekening PAL 2019
Toelichting op jaarrekening 2019
Verslag van de kascommissie over 2019

2019

Verslag ALV van 18 april 2019
Jaaroverzicht 2018
Jaarrekening PAL 2018
Toelichting op jaarrekening PAL 2018
Verslag van de kascommissie over 2018

2018
Verslag ALV van 24 april 2018

2017
Verslag ALV van 19 april 2017
Inhoudelijk jaarverslag over 2017
Jaarrekening 2017 en begroting 2018
Speerpunten en Plannen

2016
Verslag ALV 20 april 2016
Inhoudelijk jaarverslag van de voorzitter
Verklaring kascommissie

2015
Financieel verslag
Verslag ALV 28 april 2015

2014
Samenvatting Ledenvergadering 22 april 2014
Jaarverslag (inhoudelijk en financieel)

2013
Samenvatting Ledenvergadering 23 april 2013
Jaarverslag 2013
Financieel Overzicht
Verklaring kascommissie

2012
Concept Jaarverslag 2012

2011
2011 Jaarverslag (inhoudelijk en financieel)

2010
Jaarverslag
Verslag ALV

2009
Verslag ALV

2008
Jaarverslag

2007
Jaarverslag
Financieel jaarverslag