Evaluatie verkamering

in Verkamering

Het is al weer ruim een jaar geleden dat nieuwe regels van kracht zijn geworden met betrekking tot verkamering. Op verzoek van de gemeenteraad gaat het college van B&W deze regels binnenkort evalueren. Naast anderen heeft ook PAL in een eerder stadium commentaar geleverd op de ontwerp-regels. Daarom is zij nu gevraagd om input te leveren voor deze evaluatie. Die input is hier te lezen.