Algemeen

Naam voor plein aan de Garenmarkt

De resultaten van de enquête over de naam van het plein en de naam van de straat vóór het Kruitschip zijn binnen. De enquête was uitgeschreven door een werkgroep van bewoners uit onze wijk. Naast de digitale enquête zijn de bewoners van de Garenmarkt persoonlijk benaderd met een handtekeningenactie. Medio december heeft de werkgroep haar voorstellen naar de Straatnamencommissie van de gemeente gezonden.
‘Garenmarktplein’ krijgt zowel in aantal reacties als procentueel de hoogste score (115 respectievelijk 53 % van de 218 reacties). De naam ‘Thorbeckeplein’ is 62 maal gekozen. Vanwege dit draagvlak en gelet op de geschiedenis van de naamgevingen in deze buurt stelt de werkgroep voor om het nieuwe plein op het dak van de parkeergarage de naam ‘Garenmarktplein’ te geven.
In de enquête werd ook om een reactie gevraagd op het voorstel dat 9 november voor inspraak was voorgelegd door de straatnamencommissie. Die commissie stelde voor om de strook vóór het Kruytschip en de voormalige Meisjes-HBS te veranderen in de naam Kruitschip. De werkgroep vindt dit een aantasting van de historische naam voor de Garenmarkt (de straat die loopt van de Steenschuur tot aan de Hoefstraat.

Daarom stelde de werkgroep voor om de straatnaam ‘Kruitschip’ te veranderen in ‘Garenmarkt Kruitschip’. Uit de enquête blijken 108 reacties daarmee in te stemmen en 66 reacties tegen dit voorstel te zijn. Het resultaat van de aanvullende handtekeningenactie onderstreept de wens van velen om de naam Garenmarkt te behouden.
De werkgroep behoudt haar voorkeur voor haar voorstel, maar als er aantoonbare onoverkomelijke administratieve bezwaren tegen deze verandering blijken te zijn dan kan de werkgroep instemmen met de naam Kruitschip voor een smalle strook voor het Kruytschip en de voormalige Meisjes-HBS.
Een ander alternatief zou volgens de werkgroep kunnen zijn om voor het gebouw van de voormalige Meisjes-HBS het (bestaande) postadres Raamsteeg 4 te gaan gebruiken. De nummering van de appartementen in het complex kan dan verder Raamsteeg 6, 8, 10 enz. worden. Deze nummers zijn vrij.
Zie onze website voor de volledige brief aan de straatnamencommissie met daarin ook een samenvatting van de resultaten van de enquête.

Actueel

Levendaal West

in Garenmarkt

Garenmarktgat: Herenhuizen: De vier herenhuizen die Ten Brinke Van Donselaar aan de Garenmarkt gaat bouwen zijn in de verkoop. Pas als ze zijn verkocht gaat de bouw beginnen. Het woonoppervlak is 165 tot 200 m2, de huizen hebben een tuin met berging en een eigen parkeerplaats aan de achterkant. Beneden zijn er een hal, WC, badkamer,…

Lees verder

Huishoudelijk Reglement

in Algemeen

In de Algemene Leden Vergadering van 25 April 2012 staat de behandeling van het huishoudelijke reglement op de agenda. Klik op de volgende link om het huishoudelijke reglement in te zien. Huishoudelijk Reglement

Lees verder

Doezastraat

in Levendaal - West

Doezastraat Voormalig hoofdkantoor Drukkerij Sijthoff  De Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden (S.C.O.L.) heeft Doezastraat 1B gekocht en gaat de plannen voor een Cultureel Centrum met ecologisch grand café uitvoeren. Als het meezit begint de verbouwing in april 2012, begin 2013 moet hij klaar zijn.  

Lees verder

Kaiserstraat

in Academiewijk

Kaiserstraat De herinrichting vordert. De bomen zijn gekapt, helaas ook enige bomen op het aangrenzende universiteitsterrein. Een was er volgens de universiteit  ziek. Gold dat ook voor de elzen aan de Witte Singel? De gemeentelijke voorlichting schoot te kort.  Vergunninghouders die voor hun deur parkeerden werden beboet, vuilnis werd onaangekondigd niet meer opgehaald enzovoort.  De gemeente gaf aan dat op 31 november uitgedeelde boetes bij bezwaar zullen worden…

Lees verder

Breestraat

in Breestraat/Pieterswijk

Breestraat Kunst in de etalage In navolging van succesvolle kunstprojecten elders krijgt onze stad een eigen expositie van kunst in leegstaande etalages op de Breestraat. De Leidse kunstenaars Merijn Tinga en Rob Steenhorst zijn er 1 december mee begonnen, in de etalage van Breestraat 122. Geleidelijk zullen meer leegstaande etalages als tijdelijke expositieruimte worden benut.…

Lees verder

Aalmarkt

in Aalmarkt/Pieterswijk

Aalmarkt De Kippenbrug, die de verbinding vormt van de Apothekersdijk met de Aalmarkt en Boommarkt is weer open.  Het Ontwerp bestemmingsplan Aalmarkt-Mandemakerssteeg en omstreken deel 1 (Waagblok)  ligt vanaf  25 juli ter inzage. De wethouder heeft al gezegd dat hij denkt dat men in juni 2013 kan gaan bouwen.

Lees verder

Breestraat

in Breestraat

Leibomen Als V&D de afgesproken losplaats in de Breestraat krijgt zouden de leiplatanen daar moeten verdwijnen. Een formele kapvergunning is nog niet onder de aanvragen in het Leids Nieuwsblad gesignaleerd. De Bomenbond heeft op voorhand bezwaar gemaakt, tegen de kap evenals een aantal winkeliers.

Lees verder

1 5 6 7
Ga naar Bovenkant