Algemeen

Enquête CML over vergrote terrassen rijp voor de prullenbak

Vorige week lanceerde Centrum Management Leiden (CML) via hun sociale mediakanalen een enquête waarin zij Leidenaren oproept hun mening te geven over het eventueel permanent maken van de zogenaamde ‘coronaterrassen’. In het Leids Dagblad van vrijdag 6 mei jl. konden we lezen dat binnen twee dagen de enquête al meer dan vijfhonderd keer was ingevuld en dat 80 procent van de respondenten had gekozen voor het in stand houden van de vergrote terrassen, ook na 4 oktober. En dat iets meer dan 60 procent heeft aangegeven zelf in de binnenstad te wonen.

Al geruime tijd wordt van diverse kanten een sterke lobby gevoerd richting de verantwoordelijke politici om toch vooral de horeca blijvend tegemoet te komen met grotere terrassen. Dat daarbij voorbij wordt gegaan aan het feit dat de beweegredenen voor het toestaan van grotere terrassen inmiddels niet meer aan de orde zijn (de anderhalve meterbeperking is immers alweer geruime tijd opgeheven) doet blijkbaar niet ter zake. Enkel gaat het ook nu weer om meer, meer, meer…

Nu komt CML met een, volgens Centrummanager Gijs Holla, ‘niet wetenschappelijke enquête’ in een poging om de publieke en politieke opinie te beïnvloeden. Het zal voor iedereen direct duidelijk zijn wat de uitkomst daarvan moet zijn.

Het is echter zeer de vraag welke waarde we aan de uitkomst van dit zelfbedachte instrument moeten hechten. Om die vraag te beantwoorden hebben we een deskundige gevraagd om naar de opzet van deze enquête te kijken en zijn oordeel is vernietigend.  Volgens hem conflicteert deze enquête zo’n beetje met alle eisen die je aan een goed opgezet onderzoek dient te stellen: “Een goed opgezette enquête moet aan een aantal criteria voldoen. Ten eerste willen we dat de vragenlijst valide is. Dat wil zeggen dat je meet wat je beoogt te meten. Ten tweede gaat het om de betrouwbaarheid van het gebruikte middel. Daarbij gaat het dan om de mate waarin een meting onafhankelijk is van toeval. En als derde is het van belang dat de uitkomst representatief is. Deze vragenlijst voldoet van geen kant aan al deze criteria. Wanneer je wilt meten hoe de bevolking van Leiden aankijkt tegen de zogenaamde coronaterrassen dan moet je beginnen met duidelijke vragen te stellen die niet suggestief zijn en niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Dat is hier totaal niet het geval. Voor heel veel mensen zal het bijvoorbeeld nogal wat uitmaken om welk terras het gaat bij de suggestie dat ‘de terrassen een goede toevoeging zijn maar niet allemaal hoeven te blijven’ (vraag 2). De uitbreiding van een terras zal voor sommige Leidenaren een prima optie zijn zolang het maar niet gaat om het terras ‘in hun achtertuin’. Je meet in dit geval dus meer de vrees voor een bepaald terras dan de opvatting over de meerwaarde van grotere terrassen voor de stad”.

“Veel erger is het echter gesteld met de betrouwbaarheid van deze enquête. Uit een proef op de som blijkt het namelijk kinderlijk eenvoudig om de uitkomst te manipuleren. Zonder probleem kun je de vragenlijst honderden keren invullen en versturen. Er is geen enkele beperking ingebouwd om dat te voorkomen en dat maakt dat bijvoorbeeld voor- of tegenstanders alle ruimte hebben om de uitslag naar hun hand te zetten. Daarmee is op voorhand elke uitkomst waardeloos. Mij zegt het dus ook niets dat er binnen twee dagen zoveel reacties zijn binnengekomen. Ik beschuldig niemand maar voor hetzelfde geld is die overijverige medewerker die de enquête vroegtijdig op de sociale mediakanalen van CML plaatste daar zelf verantwoordelijk voor. In ieder geval is het voor iemand met een beetje kennis van ICT een fluitje van een cent om via een stukje van het internet geplukte software zo’n vragenlijst automatisch meerdere malen te laten invullen. Al helemaal wanneer er geen beperkingen zijn gesteld om dat te voorkomen.“

Tenslotte nog iets over de representativiteit van deze enquête: “Bij elk onderzoek is het van groot belang dat de groep die reageert representatief is voor de populatie die men wil bevragen. Het was de bedoeling van de enquête om de mening van ‘de Leidenaren’ te peilen over het eventueel permanent maken van de zogenaamde ‘coronaterrassen’. Omdat de verspreiding veelal plaatsvindt via de kanalen van CML, de horeca en studentenvertegenwoordigers, lijkt het toch vooral uit te draaien op een uitslag die slechts de mening van een selectief deel van de Leidenaren weergeeft. Als het al Leidenaren zijn die reageren want iemand uit bijvoorbeeld Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp of voor mijn part Amsterdam kan zonder enig beletsel de enquête invullen. En dat volgens CML 60 procent van de mensen die voor blijvende vergrote terrassen zijn uit de binnenstad komt kunnen ze op geen enkele manier hard maken want ook daarop is in de enquête geen enkele controle ingebouwd. Kortom deze enquête rammelt aan alle kanten en verdient maar een plek: de prullenbak.”

Actueel

Belangrijke bijeenkomst voor bewoners van de Leidse binnenstad

in Algemeen/Breestraat/Garenmarktplein

De buurtverenigingen van de Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West en van de Hogewoerd en omstreken organiseren op de avond van 30 oktober een interessante informatie- en discussieavond over de belangrijkste initiatieven die nu en straks aan de orde zijn om de Leidse binnenstad vitaal en aantrekkelijk te houden. Plannen die met name de bewoners en…

Lees verder

BIGGG! smallband festival op zondag 1 september 2013

in Algemeen/Evenementen/Pieterswijk

Op zondag 1 september 2013 presenteert BIGGG! smallband-festival zich voor het eerst in Leiden. Een smallband laat zich definiëren als een klein ensemble, dat strikt akoestisch (of zeer licht versterkt) speelt. Dus geen herrie en dreunende bassen, maar verfijnde muziek op verfijnde plekken. Want BIGGG! speelt zich af rond het Pieterskerkplein. De miniconcertjes van circa…

Lees verder

Parkeergarage onder de Garenmarkt

in Garenmarktplein

Op het voorontwerp bestemmingsplan Garenmarkt kunnen tot 8 september inspraakreacties worden ingestuurd naar het college van B&W. Zonder een nieuw bestemmingplan kan de ondergrondse parkeergarage niet worden gebouwd. Het voorontwerp maakt heel veel verschillende parkeergarages mogelijk, van een garage met een heel groot oppervlak —op de kaart wordt de damwand maar 1 meter uit de…

Lees verder

Wijkborrel

in Algemeen

De wijkborrel is dit jaar op zaterdagmiddag 14 september. Het begint om 16.30 uur en duurt tot ongeveer 18.30. Locatie zoals altijd Ars Aemula Naturae, Pieterskerkgracht 9A. Zie verder bij “Agenda”

Lees verder

Bestemmingsplan Garenmarkt

in Garenmarktplein

Voorontwerp bestemmingsplan Op 2 juli 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het voorontwerp bestemmingsplan voor inspraak vrij te geven. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van donderdag 11 juli tot en met donderdag 5 september 2013 ter inzage voor het indienen van inspraakreacties. Tijdens die termijn is het bestemmingsplan in te zien in het…

Lees verder

Het medaillon in de Breestraat

in Algemeen/Breestraat

Het medaillon dat, deels in de rijbaan en deels in het trottoir voor het Stadhuis lag, was al enige tijd in slechte staat. Het medaillon werd daarom verwijderd. Bij het ontwerpen van de nieuwe inrichting van de Breestraat wordt in samenwerking met de Historische Vereniging Oud Leiden onderzocht hoe het medaillon terugkomt. Het medaillon werd…

Lees verder

Leiden Culinair 27-30 juni 2013

in Evenementen/Garenmarktplein

Het evenement zal veel lijken op dat van vorig jaar. De muziek zal vooral ondersteunend zijn voor het doel: onder het genot van een glas en een praatje, proeven van culinaire hoogstandjes. Soms wat meer decibellen tijdens optredens. De vergunning is verleend voor categorie 2B (85 dB(A) op de gevel). Geprobeerd wordt betrekkelijk stille generatoren…

Lees verder

Ondergrondse huisafvalcontainers komen in oktober (update!)

in Academiewijk/Gemeente/Levendaal - West

Enkele bestuursleden hebben begin juni overleg gehad met de gemeente over de plaatsing van de afvalcontainers. De containers worden het eerst geplaatst in de Academiewijk en Levendaal West. Dat begint in oktober 2013. Het gaat om 19 à 20 containers. De Pieterswijk komt wat later aan de beurt. Er worden enkele parkeerplaatsen voor opgeofferd. De…

Lees verder

E-mail adres van de leden gevraagd

in Algemeen

Verzoek aan onze leden Omdat het ons kosten en tijd bespaart, willen we het verzoek tot contributiebetaling in de toekomst zoveel mogelijk per e-mail versturen. Bovendien kunnen we u zo ook over actuele gebeurtenissen in onze wijk informeren. Daarom verzoeken we u vriendelijk uw e-mailadres aan het onderstaande adres te sturen, als u dat nog…

Lees verder

Uitnodiging Ledenvergadering

in Algemeen

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Ledenvergadering. datum: dinsdag 23 april 2013. plaats: Ars Aemula Naturae, Pieterskerkgracht 9 tijd: 20.00 tot 21.30 uur. Wie wil kan voor de vergadering met Tanneke Schoonheim een wandeling door de wijk maken. Ze licht dan de namen toe van een aantal stegen in onze…

Lees verder

Zienswijze Langebrug

in Pieterswijk

Door ons lid Ludo van Oyen is vorige week de bijgaande reactie gegeven in de behandeling van bezwaren tegen het bouwplan Langebrug. De wijkvereniging vindt de grote afwijking van de in het bestemmingsplan bepaalde bouwhoogtes onacceptabel. Het bestemmingsplan is nog nieuw en is er niet voor niets. In het huidige plan werd reeds rekening gehouden…

Lees verder

Telefoonnummer 14 071

in Algemeen/Gemeente

Een automatisch bandje waarop de vraag wordt gesteld met welke gemeente er contact wordt gezocht. Als de keuze ‘gemeente Leiden’ wordt gemaakt, komt de beller in het keuzemenu van de gemeente Leiden.

Lees verder

Informatieavond programma Bereikbaarheid

in Gemeente

De gemeente nodigt u van harte uit voor een informatieavond over het uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit zo’n zestien projecten, die allemaal met de bereikbaarheid van onze stad en het centrum te maken hebben en onderling een grote samenhang kennen. In het uitvoeringsprogramma staat wanneer en hoe deze projecten bijdragen aan de bereikbaarheid van…

Lees verder

Langebrug

in Pieterswijk

Studentenappartementen: SLS wonen heeft vergunning gevraagd voor de bouw van de geplande studentenwoningen. De wijkvereniging heeft de bij SLS ingebrachte bezwaren in een ‘Zienswijze’ aan de gemeente samengevat. De afwijking van de in het bestemmingsplan bepaalde bouwhoogte is voor ons onacceptabel. De afwijking is het grootst bij de geplande 5 verdiepingen hoogbouw op de plek van de voormalige brandweerkazerne. Een laag eraf zou beter zijn. Bewoners maken zich zorgen over de…

Lees verder

Rapenburg

in Pieterswijk/Rapenburg

Rapenburghotel: Rapenburg 48 gold ooit als het mooiste huis van Leiden, maar veel is er niet van over. Het Leidsch Dagblad schreef in oktober dat de verkoop nog steeds niet rond was. Daardoor is de geplande uitvoering nu met een jaar vertraagd, maar in december is er schot in de zaak gekomen. De Projectontwikkelaar, Hillgates Properties, heeft aangegeven dat het licht op groen…

Lees verder

Plaatsteeg

in Breestraat/Pieterswijk

Slangentoren: Het publiek heeft het reddingsplan van Jelle Verheijen en Vincent Muller voor de voormalige brandslangentoren aan de Plaatsteeg bij de presentatie op de slotmanifestatie van eLAN met enthousiasme ontvangen. Of het plan om er een boekentoren van te maken met terras en ruimte voor lezingen en dergelijke wordt uitgevoerd is nog niet bekend.

Lees verder

Korevaarstraat

in Algemeen/Breestraat

Ingang Breestraat: De omgeving moet meer uitnodigen om de Breestraat in te gaan. Daarom is er ook een plan gemaakt voor ’t Gangetje en de Korevaarstraat. Door een straatmarkering wordt het verkeer ervan afgebracht om de Breestraat in te rijden. Je moet het gevoel krijgen dat je een mooie historische binnenstad binnengaat. Er komt een fontein,…

Lees verder

Breestraat

in Algemeen

Herinrichting: De gemeente wil de zieltogende Breestraat herinrichten. Ze vindt dat deze niet voor doorgaand reizigersvervoer open moet blijven. OV op weg naar het station of de kust kan beter over de Hooigracht en Langegracht rijden. Het college heeft daarmee gekozen voor de Breestraat als gebied waar je plezierig en ontspannen kunt winkelen of rondlopen. De straat krijgt een nieuwe…

Lees verder

Aalmarktplannen

in Aalmarkt/Algemeen

Nieuwe steeg: Alle panden in de nieuwe steeg tussen Breestraat en Aalmarkt krijgen op de begane grond en 1e verdieping winkels. Op de 2e verdieping van enkele panden en het hoekpand Breestraat 70 komen woningen. De wijkvereniging heeft haar zorg geuit over mogelijk gebrek aan sociaal toezicht buiten winkeltijden: het wordt een lange, smalle steeg met een knik en onduidelijke zichtlijn. In de eeuwenoude…

Lees verder

Levendaal West

in Garenmarktplein

Garenmarktgat: Herenhuizen: De vier herenhuizen die Ten Brinke Van Donselaar aan de Garenmarkt gaat bouwen zijn in de verkoop. Pas als ze zijn verkocht gaat de bouw beginnen. Het woonoppervlak is 165 tot 200 m2, de huizen hebben een tuin met berging en een eigen parkeerplaats aan de achterkant. Beneden zijn er een hal, WC, badkamer,…

Lees verder

Huishoudelijk Reglement

in Algemeen

In de Algemene Leden Vergadering van 25 April 2012 staat de behandeling van het huishoudelijke reglement op de agenda. Klik op de volgende link om het huishoudelijke reglement in te zien. Huishoudelijk Reglement

Lees verder

Doezastraat

in Levendaal - West

Doezastraat Voormalig hoofdkantoor Drukkerij Sijthoff  De Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden (S.C.O.L.) heeft Doezastraat 1B gekocht en gaat de plannen voor een Cultureel Centrum met ecologisch grand café uitvoeren. Als het meezit begint de verbouwing in april 2012, begin 2013 moet hij klaar zijn.  

Lees verder

Kaiserstraat

in Academiewijk

Kaiserstraat De herinrichting vordert. De bomen zijn gekapt, helaas ook enige bomen op het aangrenzende universiteitsterrein. Een was er volgens de universiteit  ziek. Gold dat ook voor de elzen aan de Witte Singel? De gemeentelijke voorlichting schoot te kort.  Vergunninghouders die voor hun deur parkeerden werden beboet, vuilnis werd onaangekondigd niet meer opgehaald enzovoort.  De gemeente gaf aan dat op 31 november uitgedeelde boetes bij bezwaar zullen worden…

Lees verder

Breestraat

in Breestraat/Pieterswijk

Breestraat Kunst in de etalage In navolging van succesvolle kunstprojecten elders krijgt onze stad een eigen expositie van kunst in leegstaande etalages op de Breestraat. De Leidse kunstenaars Merijn Tinga en Rob Steenhorst zijn er 1 december mee begonnen, in de etalage van Breestraat 122. Geleidelijk zullen meer leegstaande etalages als tijdelijke expositieruimte worden benut.…

Lees verder

Aalmarkt

in Aalmarkt/Pieterswijk

Aalmarkt De Kippenbrug, die de verbinding vormt van de Apothekersdijk met de Aalmarkt en Boommarkt is weer open.  Het Ontwerp bestemmingsplan Aalmarkt-Mandemakerssteeg en omstreken deel 1 (Waagblok)  ligt vanaf  25 juli ter inzage. De wethouder heeft al gezegd dat hij denkt dat men in juni 2013 kan gaan bouwen.

Lees verder

Breestraat

in Breestraat

Leibomen Als V&D de afgesproken losplaats in de Breestraat krijgt zouden de leiplatanen daar moeten verdwijnen. Een formele kapvergunning is nog niet onder de aanvragen in het Leids Nieuwsblad gesignaleerd. De Bomenbond heeft op voorhand bezwaar gemaakt, tegen de kap evenals een aantal winkeliers.

Lees verder

1 5 6 7
Ga naar Bovenkant