Category archive

Pieterswijk - page 2

Posted on in Academiewijk/Algemeen/Levendaal - West/Pieterswijk

Resultaat enquête Wijkvisie

In de september-editie van de wijkkrant heeft u kennis kunnen nemen van de Wijkvisie, waarin het bestuur van PAL aangaf welke ontwikkelingen de komende jaren voor onze wijk van belang zijn. Daaraan was een oproep verbonden om onze enquête op de website in te vullen. 109 Personen hebben dat gedaan; geen overweldigende deelname, maar wel… Lees verder

Posted on in Pieterswijk

Renovatie Van der Werfpark

Eens in de 25 jaar worden de parken in Leiden opgeknapt. Zo blijven de parken in goede conditie en worden ze gelijktijdig aangepast aan de veranderende behoeftes van de bezoekers. Binnenkort is het Van der Werfpark aan de beurt. Uitnodiging bijeenkomst Van der Werfpark De gemeente Leiden nodigt u graag uit om mee te denken… Lees verder

Posted on in Pieterswijk

Papengracht – bomen of bloembakken

Bijgaand (hier klikken) de schriftelijke reactie van het bestuur van de Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West aan de gemeente. Wij betreuren het zeer als om budgettaire redenen er geen bomen in de grond van de Papengracht geplaatst zullen worden en dringen aan op een structurele aanpak voor heel de binnenstad (planmatig zorgen voor… Lees verder

Posted on in Pieterswijk

PS|Theater borrels en poster

Op straat, rond bouwkeet De Atlas, in een huis of bij de eerste wijkborrel afgelopen vrijdag in het PS|huis. Tijdens die eerste wijkborrel vertelden theatermakers Rian, Eva en Tijs over de verhalen en ontmoetingen van hun eerste dagen in de wijk. Chris de Waard van Sleutelstad maakte hier een reportage van die terug te luisteren… Lees verder

Posted on in Langebrug/Pieterswijk

Inloopavond Verkeersoverlast Pieterswijk

Op 29 september aanstaande organiseert de gemeente een inloopavond over de grote overlast in de wijk die wordt veroorzaakt door teveel doorgaand verkeer. Tijd: dinsdag 29 september 2015, van 17 – 19:30 uur in het stadhuis. De basis voor de avond wordt gevormd door een studie door Goudappel Coffeng (in opdracht van de gemeente), waarin… Lees verder

Posted on in Algemeen/Pieterswijk

Jaarlijkse Ledententoonstelling Ars

Jaarlijkse Ledententoonstelling Ars Aemula Naturae Zo’n 50 leden van ARS hebben werk ingezonden voor de jaarlijkse overzichtstentoonstelling. Deze tentoonstelling loopt van van 5 september t/m 27 september. De opening is op 6 september om 16.00 uur door de voorzitter van ARS. Na een periode van individualisme, een tijd waarin kunstenaars weinig behoefte voelden  om zich… Lees verder

Posted on in Pieterswijk

Toekomstbeelden

Op 15 januari organiseerde de wijkvereniging een goed bezochte bijeenkomst over ontwikkelingen in onze binnenstad. Het bestuur is bij allerlei discussies erover betrokken en wil weten of zijn gedachten nog overeenkomen met die van de achterban. Het wil beïnvloeding over en weer van gemeente en bewoners vergroten. Maar hoe doe je dat? Een aantal buurtbewoners… Lees verder

Posted on in Pieterswijk

Afvalcontainers Pieterswijk

In de periode van 1 maart tot uiterlijk half april 2015 is de plaatsing gepland van een twaalftal ondergrondse afvalcontainers in de Pieterswijk, zie bewonersbrief van november 2014. Hierbij een statusoverzicht en beantwoording van vragen die in de buurt waren gesteld. Lees verder

Posted on in Pieterswijk

Foto’s kerstnachtdienst in de Pieterskerk

Het thema van de overdenking van de Kerstnachtdienst was: “HET KIND VERBINDT”. Voorganger was Ds Ad Alblas, predikant voor Bijzonder Kerkenwerk in Leiden en verbonden aan de Leidse Binnenstadsgemeente. Een opname van de liederen staat hier! Mezzosopraan: Hanneke Tichelaar Trompettisten: Arthur Kerklaan en Anne Oerlers, Harp: Reinilde Zevenbergen Hobo: Han Kapaan. Organist: Theo Visser. Foto’s:… Lees verder

Ga naar Bovenkant