Doelstelling
De Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West (PAL Leiden) stelt zich ten doel de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Het bestuur bestaat uit bewoners die voor maximaal zes jaar door de leden worden gekozen. In de jaarlijkse ledenvergadering die in april wordt gehouden verantwoordt het bestuur zich voor het reilen en zeilen van de vereniging en de financiën. Jaarverslag, statuten en reglementen zijn op de website te vinden onder de kop Bestuur.

Gebied
Onze wijk vormt het zuidwestelijke deel van de Leidse binnenstad. Hij bestaat uit de buurten Pieterwijk, Academiewijk en Levendaal-West. De grenzen worden gevormd door het Galgewater, Kort Rapenburg, Boommarkt, Aalmarkt, Vismarkt, Botermarkt, Gangetje, Korevaarstraat, Jan van Houtkade, Boisotkade, Witte Singel en het Rembrandtpark. Zie de kaart hieronder.

Historie
Rond 1121 bouwde de Graaf van Holland een kapel op de plaats waar nu de Pieterskerk staat. Er kwamen een versterkte toren bij, de voorloper van het Gravesteen, en een hof: Lokhorst geheten. Langs de Breestraat, oorspronkelijk een dijk langs de Rijn, ontwikkelde zich een dijkdorp, waarvan de sporen nog steeds zijn terug te vinden. Eind 14e eeuw had Leiden ongeveer 400 inwoners en werd de stad uitgebreid met het stadsdeel tussen het Rapenburg (tevoren de zuidrand van de stad) en de Witte Singel. De buurten gaan terug tot de 14e eeuw. Hun geschiedenis is beschreven door wijkbewoner Kees Walle, in zijn boek Buurthouden. De geschiedenis van burengebruiken en buurtorganisaties in Leiden (14e- 19e eeuw).

2016 Affiche oprichting

Wijkvereniging
De wijkvereniging is voortgekomen uit de actiegroep van moeders die eind jaren ’70 voor een speeltuintje vochten op de Pieterskerkgracht, waar de gemeente een parkeerplaats wilde maken. In 1976 kreeg deze groep een formelere status, toen de gemeente wijkcomités ging subsidiëren vanwege de sociale cohesie. In 1984 liet het toenmalige bestuur de statuten passeren bij de notaris en was de vereniging een feit.