Officiële stukken van de vereniging

Op 8 februari 2022 zijn de Statuten van de Vereniging officieel gewijzigd. Klik hier voor het inzien van de nieuwste versie van de Statuten. De oude Statuten (uit 1984) van de vereniging staan hier.

Op de ALV van 25 april 2022 is het aangepaste Huishoudelijk Reglement goedgekeurd door de leden. Deze zijn in lijn gebracht met de nieuwe Statuten. Tevens is een nieuw redactiestatuut van kracht. Die versie treft u hier aan.

Privacy
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) eind mei 2018 een hoofdzaak geworden voor alle bedrijven, instituties, overheid en verenigingen, die persoonsgegevens registreren van hun klanten, burgers, personeel of leden. Zie onze Privacyverklaring.

 

Vergaderstukken ALV

2023

Presentatie Ronald Timmermans
(wijkambassadeur verduurzaming binnenstad)

Verslag ALV 24 april 2023
Uitnodiging en agenda ALV 24 april 2023
Jaaroverzicht 2022
Jaarrekening  2022
Toelichting op jaarrekening 2022
Verslag van de kascommissie over 2022
Kandidaat bestuurslid Ed Mol
Kandidaat bestuurslid Jan de Jong

 

2022

Verslag ALV 25 april 2022
Uitnodiging en agenda ALV 25 april 2022
Jaaroverzicht 2021
Jaarrekening PAL 2021
Toelichting op jaarrekening 2021
Verslag van de kascommissie over 2021
Concept Huishoudelijk Reglement

 

2021

Verslag ALV 6 oktober 2021
Verslag ALV 26 januari 2022
Jaaroverzicht 2020
Jaarrekening PAL 2020
Toelichting op jaarrekening 2020
Verslag van de kascommissie over 2020
Toelichting bij agendapunt 6: Statutenwijziging 2020
Concept Akte van Statutenwijziging
Concept Redactiestatuut 2020

 

2020

Jaaroverzicht 2019
Jaarrekening PAL 2019
Toelichting op jaarrekening 2019
Verslag van de kascommissie over 2019

 

2019

Verslag ALV van 18 april 2019
Jaaroverzicht 2018
Jaarrekening PAL 2018
Toelichting op jaarrekening PAL 2018
Verslag van de kascommissie over 2018

 

2018

Verslag ALV van 24 april 2018

 

2017

Verslag ALV van 19 april 2017
Inhoudelijk jaarverslag over 2017
Jaarrekening 2017 en begroting 2018
Speerpunten en Plannen

 

2016

Verslag ALV 20 april 2016
Inhoudelijk jaarverslag van de voorzitter
Verklaring kascommissie

 

2015

Financieel verslag
Verslag ALV 28 april 2015

 

2014

Samenvatting Ledenvergadering 22 april 2014
Jaarverslag (inhoudelijk en financieel)

 

2013

Samenvatting Ledenvergadering 23 april 2013
Jaarverslag 2013
Financieel Overzicht
Verklaring kascommissie

 

2012

Concept Jaarverslag 2012

 

2011

2011 Jaarverslag (inhoudelijk en financieel)

 

2010

Jaarverslag
Verslag ALV

 

2009

Verslag ALV

 

2008

Jaarverslag

 

2007

Jaarverslag
Financieel jaarverslag