Category archive

Singelpark

Singelparkwerkgroep
Posted on in Singelpark

Werkgroep Jan van Houtkade Singelpark van start!

Op initiatief van twee bewoners van de Jan van Houtkade en de wijkvereniging PAL, is op woensdagavond 23 januari de werkgroep Jan van Houtkade Singelpark opgericht. Tijdens de oriënterende bijeenkomst hebben acht bewoners zich aangemeld. De werkgroep gaat plannen maken voor de nieuwe inrichting van de Jan van Houtkade. Daarbij worden ook partners betrokken als… Lees verder

Posted on in Singelpark

Zaterdag 9 november Singelpark Boom- en Bollenplantdag

De gemeenteaad zal waarschijnlijk op 14 november als hamerstuk het kaderbesluit nemen waarmee de aanleg van het Singelpark van start kan gaan. De komende jaren wordt voorlopig zo’n 14 mln geïnvesteerd in verbindingen, versterking van het groen en verbetering van slechte plekken in het Singelpark. Omdat het Singelparkproject een burgerparticipatieproject is zullen de komende tijd… Lees verder

Ga naar Bovenkant