Category archive

Algemeen

Posted on in Algemeen

Nieuwe wijkkrant in nieuwe opmaak verschenen

Alvast digitaal is de Hart van de Stadkrant nr. 170 van april 2024 beschikbaar: Editie april 2024. De nieuwe opmaak is van Juun Arens, zie de introductie op het voorblad. De papieren versie komt op vrijdag 5 april uit. Lees verder

Posted on in Algemeen/Evenementen

Tussenevaluatie evenementenbeleid

Van gemeentewege is het verzoek gekomen om input aan te leveren voor de beoordeling van de effectiviteit van het evenementenbeleid sinds april 2022. Het bestuur van PAL heeft in een uitgebreide reactie laten weten dat er, ondanks alle goede voornemens die in de beleidsnota Evenementenbeleid Leiden 2020 zijn beschreven, nog veel valt aan te merken… Lees verder

Posted on in Algemeen

Krant nr 169 komt uit.

De Hart van de Stad krant is een uitgave van de wijkvereniging. De krant verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 3000, wordt in de wijk huis aan huis bezorgd en ligt ter inzage op het stadhuis, de bibliotheek en leestafels van diverse cafés. Onderwerpen in deze editie zijn o.a.: – interview met voorzitter… Lees verder

Posted on in Algemeen/Pieterswijk

Renovatie achtergevel Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG)

In de laatste Hart van de Stadkrant (nummer 168) heeft u kunnen lezen dat de Universiteit plannen heeft om de gevel van het KOG aan de zijde van de Zonneveldstraat te renoveren. Door een kleine afvaardiging uit de buurt (Rolf Verdel, Jan Wieles, Ton Bavelaar en het Bestuur van PAL ) zijn inhoudelijke gesprekken gevoerd… Lees verder

Posted on in Algemeen/Verkamering

Moratorium verkamering woningen in binnenstad

Op 3 oktober heeft het bestuur van de wijkvereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West (PAL) haar zienswijze over de concept-huisvestingsverordening 2023 aan het college van burgemeester en wethouders toegestuurd. In deze zienswijze komen wij tot de conclusie dat de verordening voor wat verkamering betreft niet aan zijn doel beantwoordt. De bestaande overlast blijft bestaan.… Lees verder

Posted on in Algemeen/Levendaal - West

Opknapbeurt Van der Werfpark

Na een half jaar radiostilte is de gemeente in mei 2023 begonnen met de derde editie van de opknapbuurt van het Van der Werfpark. Deze keer wordt alles uit de kast gehaald: de grond is verbeterd, er is zowel een drainagesysteem als een beregeningsinstallatie aangelegd en nadat het gras opnieuw is ingezaaid zijn de gazons… Lees verder

Posted on in Algemeen

Hart van de Stadkrant nr 168 is klaar!

De Hart van de Stad krant is een uitgave van de wijkvereniging. De krant verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 3000 en wordt in de wijk huis aan huis bezorgd in de eerste week van september en ligt ter inzage op het stadhuis, de bibliotheek en leestafels van diverse cafés. Onderwerpen in deze… Lees verder

Posted on in Algemeen

Binnenkort verschijnt Hart van de Stadkrant nr 167

De Hart van de Stadkrant is een uitgave van PAL Leiden. De krant verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Hij wordt in april huis-aan-huis bezorgd in de wijk en ook verspreid onder de leden van de gemeenteraad. Daarin o.a. De krant is hier al te lezen. Het archief van eerdere kranten is hier te… Lees verder

Posted on in Algemeen

Samenwerkingsverband wijkverenigingen binnenstad

De negen wijkverenigingen van de Leidse binnenstad zijn al langere tijd met elkaar in gesprek over samenwerking. Op 16 december jl. is deze samenwerking officieel bekrachtigd met een  document waarin de groep van negen vastlegt dat zij in principe met elkaar en ook met de gemeente spreken over algemene onderwerpen, die van belang zijn voor de… Lees verder

1 2 3 12
Ga naar Bovenkant