Er zijn werkgroepen gestart en bestuursleden fungeren als contactpersoon.

Garenmarkt (trekker: Huub Frencken),

Parkeerpanel