Category archive

Rapenburg

Posted on in Rapenburg

Aanleg zakpaal op Rapenburg voor museumlijnbus

In ons vorige nieuwsbericht schreven we dat vanaf 26 augustus Arriva met de OV-museumlijn 10 gaat rijden. De OV-museumlijn verbindt de musea in het Bio Science Park met de binnenstad van Leiden en de daar gevestigde musea en horeca en rijdt o.a. over het Rapenburg. Om te zorgen dat er geen doorgaande route ontstaat voor… Lees verder

Posted on in Rapenburg

Toeristische lijndienst over Rapenburg

Vanaf 26 augustus 2018 gaat Arriva met de OV-Museumlijn rijden door het centrum. De wijkvereniging heeft kunnen voorkomen dat thv van Rapenburg 73 tussen 10.00 en 17.00 het paaltje verwijderd zou worden, want dan ontstaat al snel een sluipverkeerroute. Nu komt er een verzinkbare paal. Deze kan vanuit de OV-bus bediend worden, dus omhoog en… Lees verder

Posted on in Breestraat/Langebrug/Rapenburg

Verkeerssituatie in de wijk

Een neverending story? Het bestuur van de wijkvereniging heeft vorig jaar een gesprek gehad met wethouder Strijk over de verkeersituatie in de wijk. De wethouder benadrukte in een brief aan het bestuur het belang van het tegengaan van sluipverkeer in de wijk, met name via de Langebrug. I.v.m. de ingediende zienswijzen op het ontwerp verkeersbesluit… Lees verder

Posted on in Rapenburg

Nieuwe eik geplant bij appartementen Rapenburg/Nieuwsteeg

In april vorig jaar is de oude boom gekapt (zie ons bericht https://www.palleiden.nl/?p=1434) en er is nu een nieuwe boom teruggekomen. De VVE meldt: De nieuwe eik is een ander soort eik dan dat er stond. Die oude was nogal luis gevoelig. Daarom is in overleg met deskundigen besloten tot de keuze van een moeraseik.… Lees verder

Posted on in Evenementen/Rapenburg

Jaarlijkse buurtborrel van Augustinus

Zondag 18 mei 2014 zal de jaarlijkse buurtborrel plaatsvinden. Te zijner tijd zullen omwonenden hier een uitnodiging voor ontvangen. Met vriendelijke groet, Lotte Westra Bestuurslid Intern I & Vice-Voorzitter Vereniging L.V.V.S. Augustinus Sociëteit ‘Eigen Huis’ Rapenburg 24 Lees verder

Posted on in Pieterswijk/Rapenburg

Rapenburg

Rapenburghotel: Rapenburg 48 gold ooit als het mooiste huis van Leiden, maar veel is er niet van over. Het Leidsch Dagblad schreef in oktober dat de verkoop nog steeds niet rond was. Daardoor is de geplande uitvoering nu met een jaar vertraagd, maar in december is er schot in de zaak gekomen. De Projectontwikkelaar, Hillgates Properties, heeft aangegeven dat het licht op groen… Lees verder

Ga naar Bovenkant