Category archive

Verkamering

Posted on in Algemeen/Verkamering

Moratorium verkamering woningen in binnenstad

Op 3 oktober heeft het bestuur van de wijkvereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West (PAL) haar zienswijze over de concept-huisvestingsverordening 2023 aan het college van burgemeester en wethouders toegestuurd. In deze zienswijze komen wij tot de conclusie dat de verordening voor wat verkamering betreft niet aan zijn doel beantwoordt. De bestaande overlast blijft bestaan.… Lees verder

Posted on in Algemeen/Verkamering

Leids verkameringsbeleid faalt

Onlangs stuurde het College een brief aan de leden van de Leidse gemeenteraad over de effecten van het nieuwe verkameringsbeleid. In die brief wordt geconstateerd dat er na een jaar nog geen direct gevolg voor de leefbaarheid in de wijken te zien is. Wij vrezen echter met grote vreze dat er ook in de toekomst… Lees verder

Posted on in Verkamering

Evaluatie verkamering

Het is al weer ruim een jaar geleden dat nieuwe regels van kracht zijn geworden voor de verkamering van panden. Op verzoek van de gemeenteraad evalueert het college van B&W deze regels binnenkort. Naast anderen heeft ook PAL in een eerder stadium commentaar geleverd op de ontwerp-regels. Daarom is zij nu gevraagd om input te… Lees verder

Posted on in Verkamering

Bewonersbrief Rembrandtstraat

Onlangs verhuisde de Al Hijra Moskee van de Rembrandtstraat naar de Haagweg. Wat er met het leeggekomen pand gaat gebeuren is nog niet bekend, maar de buurt vreest dat het daarmee net zo zal gaan als met veel andere panden in hun straat. Uit bezorgdheid daarover schreven zij daarom deze brief naar burgemeester Lenferink. B&W… Lees verder

Posted on in Algemeen/Evenementen/Verkamering

Manifest Wonen en Leven – oproep aan politieke partijen

De Leidse binnenstad bloeit! De inspanningen van de gemeente om de binnenstadseconomie te stimuleren, de stad leuker en gezelliger te maken en de openbare ruimte op te knappen hebben gewerkt. Maar er is ook een keerzijde: meer geluidsoverlast door de vele evenementen en ‘s nachts door uitgaand publiek, meer zwerfafval, meer verkamering, onbegaanbare stoepen door… Lees verder

Posted on in Verkamering

Inspraakreactie verkamering

Inspraakreactie PAL op de vergadering van de Commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van 20 april 2017: Onze vereniging is teleurgesteld. Wij begrijpen niet dat de gemeenteraad zich zou moeten beperken tot het aanscherpen van technische voorschriften die hinder maar een klein beetje beperkt. Lees hier verder. Lees verder

Posted on in Algemeen/Verkamering

Verkamering

Aantekeningen uit de vergadering van de Raadsommissie Stedelijke Ontwikkeling 24 maart 2016 door Jan Pieters, voorzitter van de wijkvereniging. Het beperken van het aantal nieuw te verkameren woningen in delen van de stad en het beperken van het aantal kamerbewoners bij nieuwe verkamering zullen het vrijwel zeker niet halen. Lees hier het complete bericht. Lees verder

Posted on in Algemeen/Verkamering

15 maart hoorzitting verkamering: kom ook!

Als gevolg van een aangepaste agenda van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling, is de inspraakmogelijkheid verplaats van donderdag 3 maart 2016 naar dinsdagavond 15 maart 2016. Na de ontvangen meldingen over woonoverlast door verkamering uit verschillende wijken legt het college B&W verschillende opties om de verkamering aan te pakken voor bij de gemeenteraad. Zie de bijlage… Lees verder

Ga naar Bovenkant