Samenstelling

Ed Mol
voorzitter
voorzitter@palleiden.nl

Fred van der Loo
secretaris-penningmeester
info@palleiden.nl

Jan de Jong
bestuurslid
jandejong@palleiden.nl

Wim Brugman
bestuurslid
wimbrugman@palleiden.nl

Marika Keblusek
bestuurslid / communicatie / nieuwsbrief
marikakeblusek@palleiden.nl

Adres en gegevens

KvK Rijnland
40445179

Bankrekening
NL47INGB0003664416
t.n.v. Vereniging voor Pieters- en Academiewijk Leiden

Postadres
Levendaal 6-b, 2311JL Leiden

Algemene e-mail
info@palleiden.nl

Nieuwsbrief

PAL Leiden geeft drie keer per jaar een digitale Nieuwsbrief uit, waarvoor u zich hier kunt aanmelden. De verzending gebeurt door Fred van der Loo, secretaris.

Hart van de Stadkrant

De Hart van de Stadkrant is een uitgave van PAL Leiden. De krant verschijnt drie maal per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Hij wordt verspreid onder de leden van de gemeenteraad, ligt ter inzage in het stadhuis, bij de Openbare Bibliotheek (locatie Nieuwstraat), op de leestafels van verschillende cafés en wordt in de wijk huis aan huis bezorgd. Kopij graag voor de op het voorblad aangegeven datum opsturen naar: redactiehvds@palleiden.nl.

Redactie
Marjolijn Pouw (eindredactie)
Charlotte Boschma
Els Olden
Carla van der Poel

Vaste Medewerkers
Jacques van Alpen, José Plevier, Sarah Hart (foto’s)

Opmaak
Sanne Dresmé

Drukwerk
Drukkerij van der Linden, Vliet 4a – 6 Leiden

Bezorging
Organisatie: Jan Demper
Bezorgers | Rita Blankenberg, Sarah Hart, Aart Martin de Jong, Adri Klaassen, Jan Pieters, José Plevier, Marjolijn Pouw, Marcel Schikhof en Evelyne van Lottum, Henk van der Wal

Website

Hans Tebra