Samenstelling

Ed Mol
voorzitter
voorzitter@palleiden.nl

Fred van der Loo
secretaris-penningmeester
info@palleiden.nl

Jan de Jong
bestuurslid
jandejong@palleiden.nl

Marika Keblusek
bestuurslid / communicatie / nieuwsbrief
marikakeblusek@palleiden.nl

Adres en gegevens

KvK Rijnland
40445179

Bankrekening
NL47INGB0003664416
t.n.v. Vereniging voor Pieters- en Academiewijk Leiden

Postadres
Levendaal 6-b, 2311JL Leiden

Algemene e-mail
info@palleiden.nl

Nieuwsbrief
PAL Leiden geeft drie keer per jaar een digitale Nieuwsbrief uit, waarvoor u zich hier kunt aanmelden.
Deze nieuwsbrief wordt gemaakt door Marika Keblusek en verstuurd aan de leden en relaties van de vereniging door Fred van der Loo, secretaris-penningmeester.

Hart van de Stadkrant
De Hart van de Stadkrant is een uitgave van PAL Leiden. De krant verschijnt drie maal per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Hij wordt verspreid onder de leden van de gemeenteraad, ligt ter inzage in het stadhuis, bij de Openbare Bibliotheek (locatie Nieuwstraat), op de leestafels van verschillende cafés en wordt in de wijk huis aan huis bezorgd. Kopij graag voor de op het voorblad aangegeven datum opsturen naar: redactiehvds@palleiden.nl.

Redactie
Marjolijn Pouw (eindredactie)
Charlotte Boschma
Els Olden
Carla van der Poel

Vaste Medewerkers
Jacques van Alpen, José Plevier, Sarah Hart (foto’s)

Opmaak
Juun Arens

Drukwerk
Drukkerij van der Linden, Vliet 4a – 6 Leiden

Bezorging
Organisatie: Jan Demper
Bezorgers | Rita Blankenberg, Barbara Blonk, Sarah Hart, Aart Martin de Jong, José Plevier, Ank Poland, Marjolijn Pouw, Marlein van Raalte en Henk van der Wal

Website
Hans Tebra
Fred van der Loo