Lid worden?

U kunt lid worden als u in de wijk woont. Anders is een donateurschap een optie.

Wilt u onderstaand aanmeldformulier invullen en verzenden. A.u.b. alle velden invullen.
U ontvangt dan per e-mail een factuur van ons met het IBAN rekeningnummer voor betaling van de contributie.
Vanaf 2019 is de contributie € 10,- per jaar ongeacht de omvang van uw huishouden.

Met het verstrekken van uw e-mailadres verklaart u zich tevens akkoord met het langs elektronische weg toezenden van een oproeping tot de algemene ledenvergadering. Lees de privacyverklaring.

Donateur: stuur een mail naar info@palleiden.nl met uw persoons- en/of bedrijfsgegevens en het bedrag dat u wilt doneren (minimaal € 15). U ontvangt vervolgens een factuur met het door u aangegeven bedrag.
Bij een donatie van € 100 of meer vermelden wij uw naam achter op de Hart van de Stadkrant.

  Aanhef (Mevr / Dhr)

  Uw voorletters

  Uw voornaam (optioneel)

  Uw naam

  Woonadres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer (optioneel)

  Uw email