Lid worden?

U kunt lid worden van de wijkvereniging als u woont in de Pieters- of Academiewijk of in Levendaal-West. Woont u daarbuiten dan is een donateurschap een optie.

Lid worden kan eenvoudig door het invullen en verzenden van onderstaand aanmeldformulier. Wilt u a.u.b. alle velden van het formulier invullen.
Na aanmelding ontvangt u per e-mail een factuur van ons met daarin het IBAN rekeningnummer  van de vereniging voor de betaling van de contributie. Deze contributie bedraagt € 10,00 per jaar ongeacht de omvang van uw huishouden.

Met het verstrekken van uw e-mailadres verklaart u zich tevens akkoord met het langs elektronische weg toezenden van informatie zoals bijvoorbeeld onze nieuwsbrief of de oproeping tot de algemene ledenvergadering. Lees hier de volledige privacyverklaring.

Donateur worden?  Stuur een mail naar info@palleiden.nl met uw persoons- en/of bedrijfsgegevens en het bedrag dat u wilt doneren (minimaal € 15,00). U ontvangt vervolgens een factuur met het door u aangegeven bedrag. Bij een donatie van € 100,00 of meer vermelden wij uw naam achter op de Hart van de Stadkrant.

  Aanhef (Mevr / Dhr)

  Uw voorletters

  Uw voornaam (optioneel)

  Uw naam

  Woonadres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer (optioneel)

  Uw email