Category archive

Evenementen

Posted on in Algemeen/Evenementen

Tussenevaluatie evenementenbeleid

Van gemeentewege is het verzoek gekomen om input aan te leveren voor de beoordeling van de effectiviteit van het evenementenbeleid sinds april 2022. Het bestuur van PAL heeft in een uitgebreide reactie laten weten dat er, ondanks alle goede voornemens die in de beleidsnota Evenementenbeleid Leiden 2020 zijn beschreven, nog veel valt aan te merken… Lees verder

Posted on in Evenementen/Garenmarktplein

Nostalgische kermis laat diepe sporen na op Garenmarktplein

Nu de nostalgische kermis is afgebroken wordt pas goed duidelijk welke schade dit evenement in de afgelopen weken aan de grasmat van het Garenmarktplein heeft toegebracht. Overal zijn diepe bandensporen van auto’s te zien. Samen met de olifantenpaden rond de attracties zijn zij de nekslag voor het gras van het Garenmarktplein dat na de afgelopen… Lees verder

Posted on in Algemeen/Evenementen/Garenmarktplein

PAL naar voorzieningenrechter vanwege Nostalgische Kermis op Garenmarktplein

In opdracht van het bestuur van PAL-Leiden heeft advocatenkantoor RWV een verzoek bij de rechtbank ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening tegen het besluit van het college van B&W om een evenementenvergunning voor de Nostalgische Winter Kermis op het Garenmarktplein te verlenen. PAL heeft op 28 november een officieel bezwaarschrift bij de gemeente… Lees verder

Posted on in Academiewijk/Evenementen/Pieterswijk

Leidse Rembrandt Dagen in onze wijk

Op 9 en 10 juli a.s. vinden voor de tweede maal de Leidse Rembrandt Dagen plaats in onze wijk. Het gebied (zie kaartje) is aanmerkelijk beperkter t.o.v. de vorige keer en ook is de ‘verplichte’ aanlooproute geschrapt en kunnen bezoekers dus via de diverse straten en stegen het gebied ingaan. Hiermee wordt meer spreiding van… Lees verder

Posted on in Algemeen/Evenementen/Garenmarktplein

Locatieprofiel Garenmarktplein

Al geruime tijd wordt er tussen gemeente en diverse  belanghebbenden gesproken over een nieuw locatieprofiel voor het Garenmarktplein. Die gesprekken hebben tot op heden echter nog steeds niet geleid tot een door alle partijen gedragen voorstel. Niet in de laatste plaats omdat het overleg steeds weer werd uitgesteld en gedane toezegging om voorliggende versie van… Lees verder

Posted on in Evenementen/Gemeente

Inspraakreacties Evenementenbeleid

Naast de inspraakreactie van de wijkvereniging is door diverse bewoners binnen onze wijk ingesproken. Van een aantal van die inspraakreacties kunt u hieronder kennisnemen, alsmede van de brief van Jan Pieters aan de wethouder over een uitspraak van de Raad van State over het binnenshuis meten van geluidniveau’s. Inspraakreactie van Huub Frencken en van Jan… Lees verder

Posted on in Evenementen

Leidens Ontzet op de Nieuwe Rijn

Als u woont of werkt in het gebied op of rond de Nieuwe Rijn waar tijdens de viering van Leidens Ontzet verschillende evenementen worden georganiseerd, hebt u de volgende buurtbrief ontvangen. Er zal toegangscontrole worden ingevoerd. Tevens worden bezoekers bij de toegangspunten gecontroleerd op goederen die niet gewenst zijn op het evenemententerrein, zoals wapens, blik… Lees verder

Posted on in Evenementen

Reactie PAL op conceptnota Evenementenbeleid

“Ambities zijn oké, maar praktisch verandert er nauwelijks iets”   Met die tekst heeft de wijkvereniging PAL onlangs naar het college gereageerd op de conceptnota ‘Evenementenbeleid Leiden 2020’. In een schriftelijke reactie op de nota benadrukt het bestuur van PAL nogmaals het belang van een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Een pleidooi dat ook… Lees verder

Posted on in Evenementen/Pieterswijk

Leids Wijn Festijn op het Pieterskerkplein

Op zaterdag 3 augustus van 13.00-00.00 uur (geluidscategorie 2A) en op zondag 4 augustus van 13.00-20.00 uur (geluidscategorie 1) wordt op het Pieterskerkplein het Leids Wijn Festijn gehouden. Bij eventuele klachten is het aan te raden om allereerst het in de bewonersbrief vermelde telefoonnummer te gebruiken. Voor dit festijn wordt entree geheven. De wijkvereniging PAL… Lees verder

Posted on in Evenementen/Pieterswijk

ICAS evenement op Pieterskerkplein

Van 15-19 juli 2019 zal de ‘International Convention of Asia Scholars (ICAS) haar tweejaarlijkse conferentie houden in de binnenstad van Leiden, de stad waar het 21 jaar geleden voor het eerst plaats vond. Er worden circa 2200 conferentiebezoekers verwacht die uit 75 verschillende landen zullen komen. De hoofdlocaties voor ICAS zijn de universiteitsgebouwen: de Oude… Lees verder

Ga naar Bovenkant