Maak van het parkeerterrein Garenmarkt een mooi plein !

Binnenkort start de bouw van de parkeergarage op de Garenmarkt. Door die garage zal de bereikbaarheid en de kwaliteit van de binnenstad verbeterd worden. Twee vliegen in één klap. Even doorzetten en daarna: iedereen blij!? Zeker de automobilist die de binnenstad wil bezoeken en hopelijk ook de omwonenden die hun auto op een goede parkeerplek kwijt kunnen. Maar of er ook een mooi plein ontstaat is een stuk onzekerder. Onzeker omdat er nog niet is begonnen met het ontwerpen van het plein en onzeker omdat de beleidsuitgangspunten voor dat plein nog niet eenduidig in de goede richting wijzen.

Er is dus werk aan de winkel: laten we er alles aan doen om er een goed en mooi plein van te maken.

Ter voorbereiding van het standpunt van de wijkvereniging over de inrichting van het plein is de ‘Werkgroep Garenmarkt’ opgericht. Deze heeft op 22 februari ’17 een bijeenkomst georganiseerd en ideeën verzameld. Zie het nieuwsbericht op deze website voor schetsen en verslag.

Lees hier het uitgebreide plan van de werkgroep

Wat is een goed plein?
De meeste pleinen in de Leidse binnenstad komen voort uit marktplaatsen en zijn niet ontworpen als plein. Het zijn vaak restruimtes. Dat geldt ook voor wat we nu verstaan onder het parkeerplein de Garenmarkt: een ruimte die ontstaan is door de sloop van gebouwen ten behoeve van parkeren. Het is zaak om er een plein van te maken!

Een aantal ideeën van omwonenden
De officiële planvorming voor het plein zal waarschijnlijk starten in de herfst van 2017. De parkeergarage zal in 2019 gereed zijn. We hebben dus nog tijd om de geesten rijp te maken voor iets moois. De gemeente is van plan om een klankbordgroep te vormen van wijkbewoners en ondernemers. Laten we daar niet op wachten en nu al met creatieve ideeën komen.

Zie verslag van de bijeenkomst van 22 februari 2017: hier. En ook het bericht bij menu “Nieuws” op deze website: hier.

De Werkgroep Garenmarkt

Huub Frencken, Frank Mulder, Jan Pieters, Sonja Wagemans, met Patrick Colly op de achtergrond