Zaterdag 9 november Singelpark Boom- en Bollenplantdag

in Singelpark

De gemeenteaad zal waarschijnlijk op 14 november als hamerstuk het kaderbesluit nemen waarmee de aanleg van het Singelpark van start kan gaan. De komende jaren wordt voorlopig zo’n 14 mln geïnvesteerd in verbindingen, versterking van het groen en verbetering van slechte plekken in het Singelpark. Omdat het Singelparkproject een burgerparticipatieproject is zullen de komende tijd acties worden ondernomen om de Leidse burgers bij ontwerp, aanleg onderhoud en gebruik te betrekken. De Stichting Vrienden van de Singelpark wil daarin een actieve rol spelen. Als eerste zal op boomplantdag, zaterdag 9 november, een plantevenement worden georganiseerd: bollen planten bij de Haven en het doneren van bomen en planten bij de Kweektuin op het Stationsplein tegenover het IBIShotel.

Vanaf 12.00 uur bloembollen planten aan beide zijden bij de Zijlpoort.

Vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur wordt er gewerkt in de kweektuin van het Singelpark naast Leiden CS. Bomen en struiken kunnen hier gedoneerd worden: deze krijgen in de toekomst een plekje in het Singelpark. Ook worden er nieuwe plantvakken uitgezet: de huidige vakken raken snel vol.
Ook gaan we narcisbollen planten in de Kweektuin. Alle hulp is welkom!

Leidenaars die zaterdag 9 november een boom brengen of komen helpen op de kweektuin, krijgen narcisbollen mee om te planten in eigen geveltuin of open plekken bij bomen in de eigen buurt, zodat iedereen ervan kan meegenieten dit voorjaar.

Het Singelpark leeft! Kom ook helpen en neem schep, vrienden en familie mee! Er wordt gezorgd voor warme dranken.

Verdere informatie staat hier.