Inrit parkeergarage Hoogvliet over het trottoir

in Breestraat/Levendaal - West

Eind november 2014 zijn de vernieuwde Breestraat, het Gangetje en de Korevaarstraat in gebruik genomen. Wel waren er vragen over de doorstroming van het verkeer in de Korevaarstraat. De gemeente heeft de verkeerssituatie een aantal maanden gemonitord. Op de drukste momenten hebben verkeersregelaars tijdelijk voor een vlotte doorstroming gezorgd, nu komt er een structurele oplossing.

Rij wachtende auto’s
In de oude situatie was er voldoende ruimte voor het doorgaand verkeer om de auto’s te passeren die in de rij stonden om rechtsaf te slaan richting de parkeergarage van Hoogvliet. Door het aanleggen van een middenberm op de Korevaarstraat is die extra ruimte verdwenen. Hierdoor kunnen bussen op drukke momenten zoals zaterdag niet vlot doorrijden richting de Breestraat.

Aanpassing
In overleg met Hoogvliet, busmaatschappij Arriva, gemeentelijke handhaving en politie is een oplossing bedacht. Er worden ‘punaises’ en pijlen aangebracht zodat auto’s via een stukje stoep eerder rechtsaf kunnen slaan, zoals op de tekening is aangegeven. Het doorgaande verkeer kan de rij wachtende auto’s dan makkelijk passeren.

Planning werkzaamheden
Vanaf dinsdag 26 mei is de aannemer ongeveer twee weken bezig met het aanpassen van de stoep. De werkzaamheden zijn in overleg met Hoogvliet vooral gepland op werkdagen tussen 16.00 en 20.00 uur. De Hoogvliet-parkeergarage is tijdens deze uren bereikbaar vanaf de St. Jorissteeg. Er worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen.

2015 Kaardesteeg inrit Hoogvliet garage

Klik op de tekening voor een grotere weergave.