Plaatsing fietsbeugels in de stegen van de Breestraat

in Breestraat

Vanaf maandag 2 februari a.s. worden in de stegen rondom de Breestraat fietsbeugels geplaatst. In deze brief vindt u informatie over de aanleiding en de planning.

Aanleiding
Nu de Breestraat en Korevaarstraat zijn vernieuwd, worden bezoekers en bewoners gestimuleerd om hun fiets niet meer op de stoep te parkeren maar gebruik te maken van fietsparkeerplekken, zoals de Waagstalling en de tijdelijke zaterdagstalling op de Steenschuur en Nieuwe Rijn. Aanvullend worden in een aantal stegen rondom de Breestraat fietsbeugels geplaatst. Met deze beugels kunnen meer mensen hun fiets kwijt in de stegen, in totaal gaat het om zo’n 400 vaste fietsplekken. In overleg met ondernemers- en bewonersvereniging zijn de stegen gekozen en plaatsen bepaald waar de fietsbeugels komen.

Planning werkzaamheden
In de periode van maandag 2 februari t/m vrijdag 6 maart zullen in de hieronder genoemde stegen fietsbeugels worden geplaatst. De aannemer werkt van noord naar zuid. Per steeg zal de aannemer een halve dag tot twee dagen aan het werk zijn. De planning ziet er als volgt uit:

Maandag 2 t/m vrijdag 6 februari
Kabeljauwsteeg: 2 dagen
Schoolsteeg: 2 dagen
Mooi Japiksteeg: 1 dag

Maandag 9 t/m vrijdag 13 februari
Mooi Japiksteeg: 0,5 dag
Wolsteeg: 2 dagen
Dwars Koornbrugsteeg: 1 dag
Choorlammersteeg: 1 dag
Plaatsteeg: 0,5 dag

Maandag 16 t/m vrijdag 20 februari
Mosterdsteeg: 1 dag

Maandag 2 maart t/m vrijdag 6 maart
Diefsteeg: 1 dag

Bij genoemde stegen worden borden geplaatst met het verzoek om tijdens de werkzaamheden uw fiets of brommer niet in de steeg te plaatsen. De woningen en winkels in de stegen blijven bereikbaar. De werkzaamheden zullen weinig tot geen overlast met zich mee brengen.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, via telefoonnummer 14071 of het contactformulier op de website van de gemeente Leiden.