Verslag informatiebijeenkomst ID-college (nu met schetsen!)

in Breestraat

Op 26 juni was Eveline, bestuurslid van de wijkvereniging, bij een bijeenkomst van het ID-college over de nieuwbouwplannen in de Breestraat.

Belangrijk voor omwonenden is dat er zo gewerkt wordt dat er zo min mogelijk overlast ontstaat, zowel tijdens de sloop als de bouw. Het bouwbedrijf is aangesloten bij „bewuste Bouwers” en dat betekent dat ze zich aan een aantal richtlijnen houden. Bijvoorbeeld elke keer pro-actief communiceren via flyers als er grote transporten gaan plaatsvinden, een telefoonnummer voor klachten (ook acute), en dergelijke.
Het materiaal voor de bouw wordt opgeslagen op het Haagwegterrein en wordt pas aangevoerd op het moment dat het nodig is. Ook het personeel parkeert op het Haagwegterrein.
Het bedrijf is bezig met een website waarop iedereen de actuele stand van zaken kan zien, en er zullen ook beelden van webcams te zien zijn. Op die site uiteraard ook het telefoonnummer voor klachten etc.
Als het klaar is heeft het gebouw de ingang op een binnenterrein waardoor er geen mensen zullen „hangen” op de Breestraat en de Boommarkt. De woordvoerder van het ID-college had verteld dat het hele gebouw strikt rookvrij is. Daarop hebben we gevraagd of er dan geen risico is dat er mensen op straat gaan staan roken, en we kregen bijval van Willem van Vliet. De woordvoerder van het ID zei dat het creëren van een rookruimte afbreuk doet aan het rookvrij-beleid maar zei uiteindelijk dat er in het gebouw of op het terrein wel ruimte is om in de toekomst toch een rookruimte te maken als dat nodig blijkt.
De planning in het kort: start sloop 1 september, dat duurt ongeveer 10 weken. Start bouw begin 2015, gereed mei 2016.
Er komen nog nieuwsbrieven en nog een informatiebijeenkomst.

Schetsen van nieuwe situatie: ID College Breestraat Informatiebijeenkomst 26 juni 2014.