Omwonenden over hun Breestraat

in Breestraat

Het voorgenomen uitvoeringsbesluit van B&W om de Breestraat te verfraaien geniet een overweldigende steun in de Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West.
Dat blijkt uit positieve reacties die wij kregen op de vraag of we iemands foto met citaat over de Breestraat openbaar zouden mogen maken.
Hierbij vindt u 18 van die foto’s, met een persoonlijke tekst over de Breestraat.

portretten_met_citaten

Thema’s die steeds terugkomen zijn:
1. De bloeiende toekomst van de Breestraat als winkel-, woon- en verblijfsgebied als de
straat veel minder storend verkeer [met name bussen] te verwerken krijgt.
2. Hoe sterk de kwaliteit van het gehele gebied tussen Rapenburg en Nieuwe Rijn
toeneemt als de Breestraat daar niet langer als een soort ‘Berlijnse muur’ doorheen
loopt. Het gebied heeft een veel betere toekomst als het weer één geheel wordt.

Het uitvoeringsbesluit sorteert vóór op nog in ontwikkeling zijnde ingrijpende maatregelen om het busverkeer in de Breestraat een flink stuk te verminderen.
Een dergelijk toekomstig besluit kan ook op een overweldigende steun rekenen in deze zeer dicht bevolkte wijk. Daar zitten meer haken en ogen aan, omdat [zeker op de kortere termijn] dan een deel van de verkeersdruk ergens anders terechtkomt. En uit ervaring weten wij dat veel verkeer geen pretje is.
Wij willen dat er goed naar alle mogelijkheden wordt gekeken om nadelige effecten van verkeer zoveel mogelijk te vermijden en te verhelpen.
Want dat wordt ook wel eens vergeten, er wonen heel erg veel mensen in de Breestraat en de stegen en straten in de directe omgeving ervan.

Lees ook de brief van de wijkvereniging aan de raadsleden:
brief_aan_raadsleden_bij_citaten_met_foto.