Start werkzaamheden ID-college (Breestraat en Boommarkt)

in Breestraat

Begin september 2014 starten de werkzaamheden voor de nieuwbouw van een onderwijsgebouw voor het ROC ID college op de plek waar nu nog het oude kantoor van het Hoogheemraadschap Rijnland staat.
Tussen de Breestraat en de Boommarkt worden eerst de bestaande gebouwen gesloopt met uitzondering van de monumentale gevel van het oude postkantoor aan de Breestraat 46 die behouden blijft in de nieuwbouw.

In de komende weken zullen al verdere voorbereidingen worden getroffen die vooral aan de zijde Boommarkt zichtbaar en voelbaar zullen zijn. Het gaat o.a. om nader bodemonderzoek, verleggen van kabels en leidingen en het inrichten van de bouwplaats aan de Boommarkt.
Geplande start inrichting van de bouwplaats door Giesbers is vanaf 8 september. Medio september zal begonnen worden met de ontmanteling van het gebouw en vervolgens de sloop van het gebouw.
Het bouwverkeer krijgt vanaf het begin van de werkzaamheden de volgende route: Kort Rapenburg/Princessekade-Apothekersdijk-Kippenbrug- Boommarkt en dan vervolgens vanaf de Boommarkt de wijk weer uit.
Incidenteel zal voor bijzonder transport aanvoer vanaf het Kort Rapenburg plaatsvinden, tegen de rijrichting in op de Boommarkt.
Ter hoogte van de bouwplaats zal, tussen hotel Nieuw Minerva en Boommarkt 12, de rijbaan in de tweede week van september naar de waterkant verlegd worden opdat de doorgaande route ten allen tijden beschikbaar blijft. Dat betekent dat de parkeerplaatsen langs de Boommarkt tussen het recent geplaatste trafostation en het parkeerterrein van Webster University voor de duur van de werkzaamheden, dus tot mei 2016, niet gebruikt kunnen worden.

Aan de Breestraat zal ter hoogte van de bouwplaats het trottoir geheel in beslag genomen worden voor de plaatsing van steigers en dergelijke. Voetgangers zullen naar de overzijde worden verwezen. Vanaf de Breestraat kan geen aan- en afvoer plaatsvinden gezien de beperkte verkeersruimte ter plekke. De bouwplaats zal aan die zijde met een vaste schutting worden afgeschermd.

Aanspreekpunt van bouwbedrijf Giesbers, is Ben Leutscher, bereikbaar via telefoonnummer 024-6492811. Bij de opdrachtgever, ROC ID college, is Jos van de Wakker, jwakker@idcollege.nl, aanspreekpunt. Bij de gemeente Leiden is dit Wim Griffioen, w.griffioen@leiden.nl