Inspraak Garenmarkt parkeergarage

in Garenmarktplein

In de zomer heeft de gemeente een plan (voorontwerp bestemmingsplan Garenmarkt) ter inzage gelegd. Er zijn 113 reacties ingediend, waaronder een van het bestuur van de wijkvereniging. Het is nog niet duidelijk welke reacties worden gehonoreerd, en welke worden afgewezen. De gemeente is van plan in december een bijeenkomst te organiseren voor bewoners en ondernemers.

De samenvatting van inspraakreacties vindt u hier.