15 maart hoorzitting verkamering: kom ook!

in Algemeen/Verkamering

Als gevolg van een aangepaste agenda van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling, is de
inspraakmogelijkheid verplaats van donderdag 3 maart 2016 naar dinsdagavond 15 maart 2016.

Na de ontvangen meldingen over woonoverlast door verkamering uit verschillende wijken legt het college B&W verschillende opties om de verkamering aan te pakken voor bij de gemeenteraad. Zie de bijlage (hier).
Deze opties zijn:
– Beperken van het aantal nieuw te verkameren woningen; quoteren
– Aantal kamerbewoners bij nieuwe verkamering per woning beperken
– Voorwaarden stellen t.a.v. fietsparkeren bij nieuwe verkamering
– Bouwtechnische voorwaarden verbinden aan nieuwe onttrekkingsvergunningen
– Extra bouwtechnische voorwaarden opleggen in reeds vergunde situaties
– Woningvorming alleen toestaan met een vergunning

Het college vraagt de gemeenteraad nu een optie (of mogelijk opties) uit te kiezen om verder uit te werken en uit te voeren om de woonoverlast door verkamering aan te pakken. De PvdA heeft een eerste voorkeur voor een quotum per wijk of straat, maar de andere opties staan wij natuurlijk ook voor open. Dit is afhankelijk van wat de meerderheid van de gemeenteraad uiteindelijk besluit.

Er komt op donderdag 3 maart 20.00 uur een hoorzitting om bewoners en wijkverenigingen te laten inspreken over verkamering. Om de andere politieke partijen te overtuigen dat maatregelen nodig zijn, wil ik jullie allen oproepen om hier aanwezig te zijn en ook in te komen spreken. Als jullie hier bereid toe zijn, laat dit mij dan graag weten. Ook het benaderen van andere fracties zou kunnen helpen om nu een echte oplossing te vinden tegen verkamering.

Ik hoop dat ik op jullie steun, nogmaals, mag rekenen. Zonder jullie meldingen zou dit ons niet gelukt zijn.

Als er nog vragen of opmerkingen dan hoor ik deze natuurlijk graag.

Hartelijke groet,

Elwin Wolters

PvdA duo-raadslid stedelijke ontwikkeling