Moratorium verkamering woningen in binnenstad

in Algemeen/Verkamering

Op 3 oktober heeft het bestuur van de wijkvereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West (PAL) haar zienswijze over de concept-huisvestingsverordening 2023 aan het college van burgemeester en wethouders toegestuurd. In deze zienswijze komen wij tot de conclusie dat de verordening voor wat verkamering betreft niet aan zijn doel beantwoordt. De bestaande overlast blijft bestaan. De verordening biedt geen instrumenten daaraan iets te doen. Deze overlast zal alleen maar verergeren als de in de verordening vermelde bizarre quota voor toegestane verkamering van woningen werkelijkheid worden. In een groot aantal straten en stegen in de binnenstad mag volgens de verordening 100 % van de woningen verkamerd worden. Het gaat dan veelal om straten en stegen waar volgens wethouder Terpstra “…de overlast echt veel te groot is. Daar waar de leefbaarheid nu echt onder druk staat wordt ingegrepen”[1]. Van dit laatste heeft PAL nog niets gemerkt.

PAL is daarom van mening dat alvorens nieuwe vergunningen worden verstrekt, eerst maatregelen moeten worden getroffen om de huidige overlast weg te nemen. Eerst dan kan worden bezien of het verantwoord is verdere verkamering toe te staan. PAL wil daarom een moratorium (vergunningenstop) op de verkamering van woningen in de binnenstad. Dit standpunt wordt door andere binnenstadse wijkverenigingen gedeeld.

[1] Stadsnieuws gemeente Leiden 22 september 2023