Waterambacht bepleit ‘Blue Deal Leiden Waterstad’

in Algemeen

Het Waterambacht Leiden meent dat de kansen die het water in Leiden en omgeving biedt beter benut kunnen worden. Zij hebben daarom het initiatief  genomen voor een Blue Deal Leiden Waterstad: een door alle bij het water in Leiden betrokken partijen gedeelde overeenkomst met uitgangspunten en plannen voor hoe nu en in de toekomst met het water in Leiden om te gaan. Het gaat hierbij zowel om het water in de Leidse binnenstad, als ook in de andere wijken van Leiden en in de regio. Wijkvereniging PAL Leiden ondersteunt dit initiatief van harte.

Als betrokken partijen ziet het Waterambacht de gemeente, de politieke partijen en het hoogheemraadschap, maar ook de burgers, wijkverenigingen en Leiden Marketing en Centrummanagement. Voor de Blue Deal Leiden Waterstad willen zij met hen gezamenlijk uitgangspunten en plannen voor het water identificeren en formuleren. Zaken die aan de orde kunnen komen in de Blue Deal Leiden Waterstad zijn bijvoorbeeld vervoer en transport over water van personen en goederen van de regio naar de Leidse binnenstad, schoon grachtenwater en plekken voor waterrecreatie.

Om de Blue Deal met alle betrokkenen te bespreken organiseert het Waterambacht op 27 oktober 2021 een symposium in de Marekerk.

Klik hier voor een uitgebreidere weergave van het plan.