Opknapbeurt Van der Werfpark

in Algemeen/Levendaal - West

Na een half jaar radiostilte is de gemeente in mei 2023 begonnen met de derde editie van de opknapbuurt van het Van der Werfpark. Deze keer wordt alles uit de kast gehaald: de grond is verbeterd, er is zowel een drainagesysteem als een beregeningsinstallatie aangelegd en nadat het gras opnieuw is ingezaaid zijn de gazons tot eind van het jaar met hekken afgeschermd, zodat het gras goed wortel kan schieten.

Om de boomwortels niet te beschadigen heeft de aannemer onderzocht hoe diep gegraven kan worden. Er zijn proefsleuven gegraven om de wortels op te zoeken en met piketpaaltjes werd aangegeven hoe diep de grond bewerkt kon worden. Daarna is de bodem aangevuld met zand en teelaarde en zijn in het midden van het park ondergrondse afwateringsslangen ingegraven en is een beregeningsinstallatie aangebracht.

In het najaar wordt beoordeeld of het gras is aangeslagen en dan zal ook worden gekeken waar ‘schaduwminnende’ planten kunnen komen. Tijdens een gezamenlijke schouw zullen afspraken worden gemaakt over het beheer van het park. De bedoeling is om ideeën op tafel te krijgen om het park biodiverser te maken en de Werfparkvrienden te betrekken bij het onderhoud van het park.

 

Word Werfparkvriend !

Het bestuur van Wijkvereniging PAL juicht de oprichting van de “Werfparkvrienden” van harte toe. Dit is niet alleen een nieuwe naam voor de tot nog toe bestaande werkgroep van onze vereniging, maar vooral een poging om de aandacht voor het park uit te breiden:

  • tot een brede groep wijkbewoners die zich willen inzetten voor het wel en wee van het park.
  • tot een club van vrienden van het park die de handen uit de mouwen wil steken bij het onderhoud van het park en samenwerking met de gemeente.

Zo ontstaat een groep die samen met hun kinderen en kennissen gaat genieten van het park. Door er te zijn, door ervoor te zorgen dat ’t park een heerlijke oase is voor al wat groeit en bloeit en om er te spelen.

Belangstelling ? Meld je dan aan via www.palleiden.nl/contact/