Belangrijke bijeenkomst voor bewoners van de Leidse binnenstad

in Algemeen/Breestraat/Garenmarktplein

De buurtverenigingen van de Pieters- & Academiewijk en Levendaal-West en van de Hogewoerd en omstreken organiseren op de avond van 30 oktober een interessante informatie- en discussieavond over de belangrijkste initiatieven die nu en straks aan de orde zijn om de Leidse binnenstad vitaal en aantrekkelijk te houden. Plannen die met name de bewoners en winkeliers zullen raken. Het gaat om initiatieven van winkeliers, de gemeente, burgers, studenten, de universiteit en andere opleidings-instellingen.

Een garage onder de Garenmarkt, de herinrichting van de Breestraat, de plannen voor het openbaar vervoer, de komst van het ID-college naar de Breestraat, de nieuwe studenten-huisvesting aan de Langebrug, nieuwe winkels, culturele plannen, het is allemaal bedoeld om het werk-, woon-, verblijf- en winkelklimaat in de Leidse binnenstad nog aantrekkelijker te maken.

Het doel van de bijeenkomst is om de deelnemers naar huis te laten gaan met het idee dat ze beter in staat zijn om al die projecten en initiatieven op waarde te schatten, beter begrijpen wat andere groeperingen beweegt en om zelf ideeën te krijgen – en te geven – om de binnenstad aantrekkelijker, vitaler te maken. En daarmee de samenhang, de cohesie binnen de wijken van de binnenstad te versterken. Er zijn nogal wat veranderingen gaande en sommigen zien dat met enige ongerustheid aan. Bijvoorbeeld het herinrichten van de Breestraat en de aanleg van de parkeergarage onder de Garenmarkt zullen in ieder geval tijdens de aanleg voor overlast zorgen voor winkeliers en bewoners en bezoekers. Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan?

Maar, die veranderingen hebben vooral ook zonnige kanten. Meer gezelligheid, ook meer veiligheid; meer kansen om bijvoorbeeld de vestiging van het ID-college in de Breestraat ook dienstbaar te maken aan de bewoners van de wijk [als locatie voor cursussen, en andere samenkomsten bijvoorbeeld]. De herinrichting van de Breestraat en de ondergrondse parkeergarage kunnen het hele gebied veel aantrekkelijker maken voor de bewoners, de winkeliers en voor de vele bezoekers. Dit laatste dan vooral als de Garenmarkt tegelijkertijd ook een mooi gebruiksplein wordt, waar de bomen zijn blijven staan, en het “maaiveldparkeren” wordt afgeschaft. Activiteiten van winkeliers in het Pieterskwartier kunnen de culturele en toeristische functie van de wijk versterken. Als bewoners begrijpen waarom dat belangrijk is en die acties steunen, is er nog veel meer mogelijk.

De avond start met een inleiding door wethouder Robert Strijk [Economische Zaken] en een aantal presentaties door direct betrokken gemeentelijke projectleiders, vertegenwoordigers van de universiteit, winkeliers, ondernemers, studenten en de culturele sector, alsmede compacte introducties op de parallelsessies. In twee ronden wordt u middels die parallelsessies de kans geboden om in kleinere groepen nader kennis te maken met initiatieven als de Herinrichting van de Breestraat, de Ondergrondse parkeergarage op de Garenmarkt, de komst van het ID College naar de Breestraat, Studentenhuisvesting Langebrug en de Nieuwe winkel-voorzieningen van het Aalmarkt/De Waag complex.

De avond wordt afgerond met een tweede plenaire bijeenkomst, waarbij terug wordt gerapporteerd wat de belangrijkste vragen en suggesties zijn geweest in de parallelsessies. Al met al een efficiënte tijdsinvestering om in één avond informatie op te doen over een aantal belangrijke ontwikkelingen in de binnenstad van Leiden.

Datum: 30 oktober 2013
Tijd: 19:15 – 22:45 uur [entree vanaf 19:00]
Locatie: ID-college, Rapenburg 23 [ingang Groenhazengracht]

Zie het gedetailleerde programma van de bewonersbijeenkomst op 30 oktober 2013

U hoeft zich niet van te voren aan te melden, maar het zou i.v.m. onze planning fijn zijn als u kunt laten weten of u [wellicht] aanwezig zult zijn:
Verstuur aanmelding per email
(als dit niet werkt: stuur mail naar valquest@cs.com met onderwerp “Deelname 30 oktober” en uw naam in het bericht)