Breestraat

in Algemeen

Herinrichting: De gemeente wil de zieltogende Breestraat herinrichten. Ze vindt dat deze niet voor doorgaand reizigersvervoer open moet blijven. OV op weg naar het station of de kust kan beter over de Hooigracht en Langegracht rijden. Het college heeft daarmee gekozen voor de Breestraat als gebied waar je plezierig en ontspannen kunt winkelen of rondlopen. De straat krijgt een nieuwe inrichting. Klinkerbestrating moet hardrijden voorkomen, het medaillon voor het stadhuis wordt hersteld. Alleen OV en taxi’s hebben toegang, vervoer van en naar de buitenwijken gebeurt met kleine elektrische busjes. De maximum snelheid wordt 15 km, de rijbaan wordt gemarkeerd, er komen Leidse lantaarns, en er worden bomen geplant. De mooiste gevels worden aangelicht en bushaltes worden zo ingericht dat ze geen obstakels vormen. Fietsstallen blijft, maar er komen ook grote fietsenstallingen. We hopen dat het uitgevoerd kan worden.