Breestraat herinrichting symbolisch gestart

in Breestraat

Herinrichting Breestraat Eerste steen
Mark van Praag en Robert Strijk leggen de eerste stenen, foto Ludo van Oyen

Eerste fase
Op vrijdag 14 maart legden wethouder Robert Strijk en Mark van Praag, voorzitter van winkeliersvereniging Breestraat, de eerste stenen van de ‘Blauwe Stoep’ in de Breestraat. Hiermee gaven zij het startsein voor de renovatie. Daarna ondertekenden de gemeente en Arriva in het restaurant Burgerzaken een convenant, waarin afspraken staan over het busverkeer. Deze eerste fase van de herinrichting start 30 juni en duurt tot eind september. Dus vóór 3 oktober moet alles klaar zijn. De trottoirs worden van nieuwe stenen voorzien en de historische Blauwe Stoep komt terug in het straatbeeld. Er komen meer bomen, bankjes en mogelijkheden voor terrasstoelen bij horeca gelegenheden. Bij de herinrichting worden ook de Leidse Lantaarns weer geplaatst. Een deel van de Korevaarstraat wordt onder handen genomen en het Gangetje krijgt een pleinfunctie, ook daar komen extra bomen te staan. Robert Strijk: ‘Samen met alle betrokken partijen maken we van de Breestraat weer een gezellige, inspirerende en veilige straat.’

Rijbaan
De rijbaan wordt opnieuw ingericht en vooralsnog geasfalteerd. Busbedrijf Arriva en de gemeente hebben onder andere met elkaar afgesproken dat de bussen na de werkzaamheden niet harder dan 15 km per uur gaan rijden en dat fietsers niet worden ingehaald.

Tweede fase
In de tweede fase van de renovatie, indien er besloten wordt tot een halvering van het aantal busbewegingen, wordt ook het asfalt verwijderd en vervangen door bestrating met klinkers. Daarvoor dient echter eerst nog onderzoek plaats te vinden naar de consequenties voor de luchtkwaliteit in de binnenstad. Pas na de installatie van het nieuwe college van B & W zal hierover meer duidelijkheid komen.