Hostel met 92 bedden op Steenschuur

in Algemeen/Levendaal - West

IN HET CENTRUM VAN LEIDEN STEEDS MINDER RUIMTE VOOR GEWONE BURGERS

De wijkvereniging PAL (Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West) en diverse wijkbewoners maken bezwaar tegen het besluit van het College van B&W dat vestiging van een hostel met 92 bedden in het hartje van Leiden mogelijk maakt.

Lees hier het persbericht.