Inspraakreactie op kwaliteitsverbetering Breestraat

in Breestraat

Op 16 januari heeft bestuurslid Ludo van Oyen het standpunt van de wijkvereniging ingebracht. Het was een openbare vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid, waar de Kwaliteitsverbetering Breestraat op de agenda stond.De formele inhoudelijke behandeling in de gemeenteraad vindt plaats op 6 februari.

De link naar dit dossier [zie punt 8 van de agenda]: https://leiden.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=32735

Bijgaand onze inspraakreactie. Inspraakreactie PAL mbt Breestraat 16 januari 2014