Nieuwbouw studentenhuisvesting Langebrug begint

in Langebrug

Op 30 oktober jl. heeft DUWO tijdens de bewonersavond de plannen voor de nieuwbouw van woningen ten behoeve van studentenhuisvesting aan de Langebrug gepresenteerd. Hier informeren we u over het verdere verloop en de planning van dit project.

In juli 2013 zijn al 35 studio’s in het rijksmonument aan de Langebrug/Steenschuur opgeleverd. Op de locatie van de voormalige gebouwen van Sociale Zaken en de brandweerkazerne worden de komende tijd ruim 200 studentenkamers gebouwd. De kamers worden verdeeld over vier nieuw te bouwen complexen.

Planning
Start sloopwerkzaamheden: 6 januari 2014
Einde sloopwerkzaamheden: half april 2014

Geplande start bouwwerkzaamheden: half april 2014
Geplande oplevering: december 2015

Werkzaamheden en overlast
Gedurende de sloop- en bouwwerkzaamheden tracht men de overlast zo veel mogelijk te beperken. Er wordt gesloopt met een sorteergrijper, een sloopmethode die minder geluids- en trilling overlast veroorzaakt. Bij het maken van de fundering wordt gewerkt met boorpalen. Deze methode veroorzaakt minder overlast dan traditionele heimethoden.

Dit betekent niet dat overlast geheel wordt voorkomen. DUWO doet er echter alles aan dit tot een minimum te beperken.

Route bouwverkeer
Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden vindt er bouwverkeer van en naar de bouwlocatie plaats. De route van het bouwverkeer is als volgt: Korevaarstraat-Levendaal-Garenmarkt-Steenschuur-Langebrug. Het bouwverkeer gebruikt deze route in twee richtingen.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan contact op met de projectleider van DUWO, Marco Veenstra. Hij is te bereiken op telefoonnummer 088-BELDUWO/088-2353896 of per mail naar marco.veenstra@duwo.nl.