Law Park, het begon zo aardig…

in Algemeen/Levendaal - West
Onlangs stuurde wethouder Paul Dirkse een brief aan de gemeenteraad waarin hij aangeeft dat de beoogde vorming van het nieuwe Leiden Law Park er goed uit ziet. Voor het bestuur van  wijkvereniging PAL was dat aanleiding om de heer Dirkse onze reactie te sturen op een brief die wij ongeveer tegelijkertijd ontvingen van de kwartiermaker van dit project, de heer Jan-Hendrik Schretlen.

In die reactie geeft het bestuur aan verbaasd en verrast te zijn over deze brief van de wethouder aan de raadscommissie Onderwijs en Samenleving. Vooral omdat de heer Schretlen eerder nog tijdens een informatiebijeenkomst voor buurtbewoners, waarbij ook PAL Leiden aanwezig was, had aangekondigd dat bewoners betrokken zouden worden bij de verdere planvorming.  Ook in zijn brief schrijft hij dat de kernconclusies en aanbevelingen van de concept-eindrapportage tijdig met ons gedeeld worden. Maar ook dat blijkt nu als mosterd na de maaltijd te gebeuren aangezien de rapportage al met de wethouder is gedeeld, waarmee voor ons het zoveelste bewijs is geleverd dat participatie in de praktijk niet verder gaat dan geïnformeerd worden.

Klik op de links wanneer u benieuwd bent naar de brief van de heer Schretlen en onze reactie daarop?