Nadere informatie Algemene Ledenvergadering op 24 april 2018

in Algemeen

Als toegezegd in de laatste editie van de Hart van de Stad-krant treft u de bijlagen bij de agenda voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 24 april a.s. op deze website in de Agenda aan. De Jaarrekening 2017 is nu ook toegevoegd.
Het is bekend dat het bestuur van PAL met een aantal vacatures kampt. We hebben in dit verband het genoegen mee te delen dat de heer Fred van der Loo zich bereid heeft verklaard een bestuursfunctie te willen vervullen. Wij stellen de Ledenvergadering dan ook graag voor Fred te benoemen tot lid van het bestuur voor een periode van 3 jaren, ingaande 24 april 2017. Fred stelt zich voor in het betreffende stuk in de Agenda.

We hopen dat u als lid in grote getale de Ledenvergadering zult bijwonen en uw bijdrage zult leveren. In dit kader moeten we er om misverstanden te voorkomen op wijzen dat de statuten bepalen dat alleen betalende wijkbewoners lid zijn van onze vereniging en stemrecht hebben in Ledenvergaderingen. Dus, indien u nog geen lid bent en wel als lid de vergadering wilt bijwonen, dan adviseren we de contributie voor 24 april alsnog te betalen.

Uiteraard zijn alle andere wijkbewoners ook van harte welkom om kennis te maken met het werk van de vereniging, mee te praten en op grond daarvan te besluiten lid te worden.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot 24 april,

Het Bestuur

(bericht is oorspronkelijk geplaatst op 13 april op de oude website pieterswijk.nl)