Nieuwe parkeervisie voor de stad

in Gemeente/Parkeren

Leiden staat voor een aantal grote uitdagingen zoals het bouwen van circa 8.000 extra woningen en het vinden van oplossingen om de woon- en leefomgeving aan te passen aan de klimaatverandering. Alles om de stad ook in de toekomst leefbaar, bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Dit betekent ook nieuwe uitgangspunten en nieuwe keuzes voor mobiliteit en parkeren. Hier is een nieuwe parkeervisie voor nodig, zowel voor de auto als de fiets. Dit najaar is de gemeente Leiden daarmee gestart.

In die nieuwe gemeentelijke parkeervisie moet komen te staan hoe parkeren kan bijdragen aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van Leiden. Bovendien vormt de parkeervisie het kader voor de toekomstige parkeernormen, zoals het aantal parkeerplekken voor de auto en de fiets. Bij het opstellen van de nieuwe parkeervisie vraagt de gemeente om input vanuit de stad.

In twee parkeerpanels worden lokale vertegenwoordigers vanuit de wijken en het centrum, het bedrijfsleven en de horeca, cultuur en gezondheid, onderwijs en sport, van start tot eind betrokken bij proces en inhoud. De rest van de stad kan ook meepraten over de parkeervisie in concept tijdens een aantal stadsbrede bijeenkomsten begin 2019. In het voorjaar stelt de gemeenteraad de parkeervisie vast.

In de nieuwsbrief van november heeft het bestuur van PAL een oproep gedaan aan de bewoners van de Pieters-, Academiewijk en Levendaal-West om hierover mee te denken in een intern parkeerpanel. Zes enthousiaste wijkbewoners reageerden daar op en woensdag 21 november jl. kwam deze groep voor de eerste keer bijeen met twee leden van het bestuur. Het was een levendige bijeenkomst waar veel onderwerpen en ideeën de revue zijn gepasseerd. De output is hier te lezen en is inmiddels door ons verstuurd naar de organisatoren van het parkeerpanel. Zij verzamelen alle inbreng en werken de verschillende thema’s verder uit in een conceptvisie.

De bedoeling is dat deze in januari 2019 gereed is en in de volgende bijeenkomst van het gemeentelijk parkeerpanel besproken wordt. In aanloop naar deze bijeenkomst zal ons intern parkeerpanel zich buigen over dit concept zodat door het bestuur de reactie vanuit de leden kan worden meegenomen naar het gemeentelijke parkeerpanel.

Op onze website kunt u onder werkgroep PARKEERPANEL de ontwikkelingen blijven volgen. Hier zijn ook alle beschikbare documenten te vinden zodat u volledig geïnformeerd blijft. Wilt u meedenken of meedoen? Laat het ons weten via info@palleiden.nl.