Ondergrondse huisafvalcontainers komen in oktober (update!)

in Academiewijk/Gemeente/Levendaal - West

Enkele bestuursleden hebben begin juni overleg gehad met de gemeente over de plaatsing van de afvalcontainers.

De containers worden het eerst geplaatst in de Academiewijk en Levendaal West. Dat begint in oktober 2013. Het gaat om 19 à 20 containers. De Pieterswijk komt wat later aan de beurt. Er worden enkele parkeerplaatsen voor opgeofferd. De containers worden geopend met behulp van een pasje, dat aan bewoners van adressen wordt verstrekt. Die pasjes kunnen toegang geven tot 1 of mogelijk twee containers.

De eerste drie maanden na het plaatsen wordt er streng gehandhaafd, zodat iedereen weet wat de bedoeling is (geen afval bijplaatsen en zo). Bewoners kunnen natuurlijk altijd melden als er iets niet in de haak is.

De eerste voorlopige locaties voor de ondergrondse containers zijn aangewezen. Rond 26 juni krijgen de bewoners van onze wijk een brief, met daarin een uitnodiging voor een inloopavond, de aangewezen locaties en informatie over het plaatsen van de eerste containers in het najaar.

Woensdag 26-6 staat er een groot artikel in de stadskrant over de invoering van de containers en wordt het plaatsingsbesluit gepubliceerd.
De precieze locaties van de containers worden dan gepubliceerd. Vanaf donderdag 27 juni start dan de zienswijzeprocedure.

Tijdens deze procedure ligt de informatie ter inzage op het Stadhuis (Stadhuisplein) en Stadsbouwhuis (Langegracht).

Meer informatie vindt u vanaf woensdag 26-6 op www.leiden.nl/ondergronds