PAL en Privacy

in Algemeen

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is door de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) eind mei van dit jaar een hoofdzaak geworden voor alle bedrijven, instituties, overheid en verenigingen, die persoonsgegevens registreren van hun klanten, burgers, personeel of leden. Dit geldt dus ook voor de PAL.

Deze nieuwe regelgeving dwingt de registrerende organisaties die bescherming te realiseren door organisatorische en technische maatrelen, aan te geven op welke wijze zij voldoen aan de AVG en verantwoording af te leggen aan hun omgeving. Voor de geregistreerde personen betekent de wet een verbetering van hun positie: zij hebben volledige zeggenschap over de door hen verstrekte gegevens en kunnen deze elk moment inzien, (laten) wijzigen en (laten) verwijderen. Hoe de PAL e.e.a. heeft vorm gegeven kunt u lezen in de Privacyverklaring.