Nieuwe woonvisie meer een ‘Woningvisie’

in Algemeen

Wijkvereniging PAL heeft op 14 augustus 2019 een inspraakreactie op de Woonvisie 2020-2030 aangeboden aan het college van B&W onder de titel “Leiden: stad om in te wonen”.
De Woonvisie 2020-2030 ‘Goed Wonen in Leiden’ en bijbehorende Uitvoeringsagenda Wonen Leiden 2020-2023 schetsen een beeld van de toekomstige bevolkingssamenstelling en de huisvesting die daarvoor nodig is.
In haar reactie wijst de wijkvereniging er onder andere op dat in de woonvisie te weinig aandacht wordt besteed aan factoren die mede de kwaliteit van het wonen in de stad bepalen zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van allerlei voorzieningen, de kwaliteit van de openbare ruimte – inclusief ‘groen’ -, de bereikbaarheid, de veiligheid, de afwezigheid van (o.a. geluids)hinder en andere essentiële zaken. Zonder die elementen is volgens PAL de balans zoek in deze woonvisie van het college en lijkt het meer op een woningvisie dan op een woonvisie. Lees hier onze uitgebreide inspraakreactie