Algemeen/Pieterswijk

Renovatie achtergevel Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG)

In de laatste Hart van de Stadkrant (nummer 168) heeft u kunnen lezen dat de Universiteit plannen heeft om de gevel van het KOG aan de zijde van de Zonneveldstraat te renoveren. Door een kleine afvaardiging uit de buurt (Rolf Verdel, Jan Wieles, Ton Bavelaar en het Bestuur van PAL ) zijn inhoudelijke gesprekken gevoerd met de Universiteit over het nieuwe ontwerp van deze gevel. Daarbij is er door de bewoners een stevig pleidooi gehouden voor het vergroenen van de nieuwe gevel. Dat idee is door de Universiteit vanaf het begin met veel enthousiasme ontvangen en uiteindelijk ook omarmt. De Universiteit heeft vervolgens met haar eigen architect en adviseurs de plannen verder uitgewerkt en dit heeft ertoe geleid dat er op 1 september jl. een officiële bouwaanvraag is ingediend. Onderstaand treft u diverse links aan naar de stukken behorend bij deze bouwaanvraag met daarin afbeeldingen en omschrijvingen van de oude, maar vooral ook van de nieuwe situatie.

De delegatie van buurtbewoners is zelf erg tevreden met het resultaat. Men vindt dit in alle opzichten een grote verbetering voor de straat en buurt. Daarbij past een compliment aan de mensen van de Universiteit omdat zij daadwerkelijk open stonden voor een dialoog en bereid zijn geweest hun initiële plannen in overleg met de buurt aan te passen. Er komt nog een afspraak met de om een beter beeld te krijgen van de planning, de uitvoering en het toekomstige onderhoud. Daarnaast wil de buurt goede afspraken maken over de instandhouding en bescherming van de kastanjebomen die voor het gebouw staan.

De vergunningsaanvraag met kenmerk Z/23/3571852 zal waarschijnlijk op korte termijn worden verleend waarna het voor iedere belanghebbende openstaat om daar middels een bezwaarschrift op te reageren.

Documenten behorend bij de vergunningaanvraag:

 

 

Actueel

Placeholder
Posted on in Levendaal - West

Doezastraat

Doezastraat Voormalig hoofdkantoor Drukkerij Sijthoff  De Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden (S.C.O.L.) heeft Doezastraat 1B gekocht en gaat de plannen voor een Cultureel Centrum met ecologisch … Lees verder

Placeholder
Posted on in Academiewijk

Kaiserstraat

Kaiserstraat De herinrichting vordert. De bomen zijn gekapt, helaas ook enige bomen op het aangrenzende universiteitsterrein. Een was er volgens de universiteit  ziek. Gold dat ook voor de elzen aan … Lees verder

Placeholder
Posted on in Breestraat/Pieterswijk

Breestraat

Breestraat Kunst in de etalage In navolging van succesvolle kunstprojecten elders krijgt onze stad een eigen expositie van kunst in leegstaande etalages … Lees verder

Placeholder
Posted on in Aalmarkt/Pieterswijk

Aalmarkt

Aalmarkt De Kippenbrug, die de verbinding vormt van de Apothekersdijk met de Aalmarkt en Boommarkt is weer open.  Het Ontwerp bestemmingsplan Aalmarkt-Mandemakerssteeg … Lees verder

Placeholder
Posted on in Breestraat

Breestraat

Leibomen Als V&D de afgesproken losplaats in de Breestraat krijgt zouden de leiplatanen daar moeten verdwijnen. Een formele kapvergunning is nog niet onder de … Lees verder

1 11 12 13
Ga naar Bovenkant