Nostalgische kermis laat diepe sporen na op Garenmarktplein

Nu de nostalgische kermis is afgebroken wordt pas goed duidelijk welke schade dit evenement in de afgelopen weken aan de grasmat van het Garenmarktplein heeft toegebracht. Overal zijn diepe bandensporen van auto’s te zien. Samen met de olifantenpaden rond de attracties zijn zij de nekslag voor het gras van het Garenmarktplein dat na de afgelopen evenementen (Koningsdag en 3 oktober) toch al niet in een al te beste staat verkeerde.

Dat er op grote delen van het plein een complete verwoesting van het gras heeft plaatsgevonden is vooral te wijten aan de vrachtwagens van de exploitant die na de hevige regenval van de laatste tijd tijdens de afbouw van de attracties, tegen alle afspraken uit de vergunning in, toch over het gras zijn gereden, zonder gebruik te maken van rijplaten. Maar ook de lange duur van het evenement in combinatie met het slechte weer van de afgelopen periode zijn mede de oorzaak van de deplorabele staat waarin het plein op dit moment verkeert. Dat het geringe aantal bezoekers van de kermis toch in staat is geweest om deze verwoesting aan te brengen is zeker ook het gevolg van de lange duur, de weersomstandigheden en het gebrek aan bescherming van het gras. Daarom wordt de vraag weer actueel of deze kermis op deze plaats gedurende bijna een maand wel de juiste keuze is.

                  

Al eerder heeft de wijkvereniging haar zorgen uitgesproken over het feit dat juist het Garenmarktplein is uitgekozen voor dit evenement. Bij de vorige editie stapte zij nog naar de voorzieningenrechter, vooral vanwege de duur van het evenement en de te verwachten schade die daardoor aan het plein zou ontstaan. Helaas zonder succes. Maar die vrees blijkt nu wel terecht gelet op de toestand waarin de toplaag van het plein momenteel verkeert. Vanwege de periode in het jaar is er voorlopig ook geen natuurlijk herstel te verwachten. Dat gaat zeker nog maanden duren. En gelet op de huidige toestand zal dat herstel niet zonder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn.

Met onze adviezen uit het verleden is helaas ook bitter weinig gedaan. Bij de totstandkoming van het locatieprofiel voor het Garenmarktplein adviseerde PAL nog om bij de keuze van evenementen vooral te kijken naar wat het plein aan kan. Dat zijn in onze ogen geen evenementen met duizenden bezoekers die vanwege de massaliteit een (te) grote belasting vormen voor de kwetsbare toplaag en, zeker bij slecht weer, onherstelbare schade opleveren. Ook adviseerde PAL bij herhaling het gebruik van een verplaatsbare mat als toplaag om zo het gras beter te beschermen, ook bij slecht weer.

Wellicht dat de gemeente Leiden als eigenaar van het plein nu wat meer gevoelig is geworden voor onze argumenten voor een ander gebruik van het plein. Want ook bij het evenementenbureau is men geschrokken van de beelden (zie bovenstaande foto’s). Daar wordt op dit moment dan ook hard nagedacht hoe in de toekomst om te gaan met dit soort evenementen op het vele tonnen kostende plein dat nog maar pas 3 ½ jaar geleden feestelijk door wethouder Fleur Spijker in gebruik werd genomen als ‘het mooiste plein van Leiden’. Daar is helaas op dit moment echter weinig moois meer van over…

Actueel

Placeholder
Posted on in Algemeen

Wijkborrel

De wijkborrel is dit jaar op zaterdagmiddag 14 september. Het begint om 16.30 uur en duurt tot ongeveer 18.30. Locatie zoals altijd … Lees verder

Posted on in Algemeen

Uitnodiging Ledenvergadering

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Ledenvergadering. datum: dinsdag 23 april 2013. plaats: Ars Aemula Naturae, Pieterskerkgracht … Lees verder

Posted on in Pieterswijk

Zienswijze Langebrug

Door ons lid Ludo van Oyen is vorige week de bijgaande reactie gegeven in de behandeling van bezwaren tegen het bouwplan Langebrug. … Lees verder

Placeholder
Posted on in Pieterswijk

Langebrug

Studentenappartementen: SLS wonen heeft vergunning gevraagd voor de bouw van de geplande studentenwoningen. De wijkvereniging heeft de bij SLS ingebrachte bezwaren in een ‘Zienswijze’ aan de gemeente samengevat. De afwijking van … Lees verder

Placeholder
Posted on in Pieterswijk/Rapenburg

Rapenburg

Rapenburghotel: Rapenburg 48 gold ooit als het mooiste huis van Leiden, maar veel is er niet van over. Het Leidsch Dagblad schreef in oktober dat de verkoop … Lees verder

Placeholder
Posted on in Breestraat/Pieterswijk

Plaatsteeg

Slangentoren: Het publiek heeft het reddingsplan van Jelle Verheijen en Vincent Muller voor de voormalige brandslangentoren aan de Plaatsteeg bij de presentatie … Lees verder

Placeholder
Posted on in Algemeen/Breestraat

Korevaarstraat

Ingang Breestraat: De omgeving moet meer uitnodigen om de Breestraat in te gaan. Daarom is er ook een plan gemaakt voor ’t Gangetje … Lees verder

Placeholder
Posted on in Algemeen

Breestraat

Herinrichting: De gemeente wil de zieltogende Breestraat herinrichten. Ze vindt dat deze niet voor doorgaand reizigersvervoer open moet blijven. OV op weg naar het station of … Lees verder

Placeholder
Posted on in Aalmarkt/Algemeen

Aalmarktplannen

Nieuwe steeg: Alle panden in de nieuwe steeg tussen Breestraat en Aalmarkt krijgen op de begane grond en 1e verdieping winkels. Op de … Lees verder

Ga naar Bovenkant