ALV UITGESTELD VANWEGE CORONA

in Algemeen/ALV

Eerder hebben wij op deze website gemeld dat op donderdag 23 april 2020 de Algemene Ledenvergadering van PAL Leiden zou plaatsvinden. Vanwege de uitbraak van het Coronavirus en de aanwijzingen van de overheid op dit punt hebben wij besloten om de vergadering te annuleren en te verplaatsen naar een datum later dit jaar. Hou de website in de gaten voor meer informatie daarover.

Hier treft u de documenten aan die verband houden met de aangekondigde Algemene Ledenvergadering van 23 april:

Agenda

Verslag ALV 2019

Jaaroverzicht 2019

Jaarrekening 2019 en begroting 2020

Toelichting op de jaarrekening 2019 en de begroting 2020

Verslag van de kascommissie m.b.t. de jaarrekening 2019

Toelichting Agendapunt 6 statutenwijziging 2020

Concept _AKTE VAN STATUTENWIJZIGING