Wijkverenigingen binnenstad komen met gezamenlijke zienswijze over bezoekerseconomie

in Algemeen
De gemeente Leiden heeft het visiedocument Bezoekerseconomie ter inspraak aangeboden. Alle belanghebbende konden tot 3 september een reactie opgeven of een zienswijze indienen. De binnenstadswijkverenigingen hebben de handen ineen geslagen en hun zienswijze aangeboden.

Het door het college gepresenteerde conceptdocument “Visie Bezoekerseconomie” schiet op veel cruciale punten ernstig tekort, zowel voor wat betreft de onderbouwing van de vele economische en sociale aannames als de kerngedachte van het vinden van een balans tussen ‘levendigheid’ en ‘leefbaarheid’. Niet alleen worden deze begrippen onvoldoende afgebakend maar wordt de geponeerde stelling dat beiden samenhangen en elkaar zelfs wederzijds versterken op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt. Bewoners van de binnenstad vechten niet het mogelijke belang van een visie op een bezoekerseconomie aan maar zien zowel bijster weinig terug van hun eigen belang daarbij, zeker de leefbaarheid, als van beleid dat zou moeten leiden tot een duurzame levendigheid.

Hier leest u de volledige zienswijze van de binnenstadswijkverenigingen.