Actie bewoners en PAL leidt tot aanpassing plannen Hortus

in Algemeen

Elders op onze website, in de media en in de laatste editie van onze Hart van de Stadkrant heeft u kunnen lezen over alle onrust die bij bewoners in de omgeving van de 5e Binnenvestgracht  is ontstaan over het “Rondje Hortus”. Mede dankzij ondersteuning van PAL hebben de gezamenlijke acties inmiddels tot de eerste resultaten geleid. De directie van de Hortus heeft besloten om het huidige plan, waarvoor al vergunning was aangevraagd, in te trekken en presenteerde donderdag 1 december jl. hun nieuwe plannen aan de, in groten getale opgekomen bewoners. Tijdens een geslaagde informatieavond konden de bewoners aan de hand van nieuwe tekeningen het gewijzigde plan bestuderen. Ook de directie en medewerkers van de Hortus en de architect waren aanwezig voor vragen en toelichting.

Het nieuwe plan betekent onder meer dat het looppad op grotere afstand van de 5e Binnenvestgracht wordt aangelegd en met een nieuw aan te leggen groene scheiding aan het zicht wordt onttrokken. We mogen erop rekenen dat de Hortus Botanicus een dergelijke groene scheiding op een passende manier aanlegt. Belangrijk is ook dat inmiddels duidelijk is geworden dat de Hortus samen met de buurt zal optrekken om de gemeente er van te overtuigen dat doorvaart voor bootjes en ligplaatsen op de gracht geen goed idee is. Het beste lijkt om onder de nieuwe brug een voorziening te treffen die doorvaart onmogelijk maakt maar wel de natuur ongemoeid laat.

We zullen de nieuwe vergunningaanvraag nauwgezet volgen maar naar het laat aanzien is de kou in de buurt al aardig uit de lucht.