PAL naar voorzieningenrechter vanwege Nostalgische Kermis op Garenmarktplein

in Algemeen/Evenementen/Garenmarktplein

In opdracht van het bestuur van PAL-Leiden heeft advocatenkantoor RWV een verzoek bij de rechtbank ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening tegen het besluit van het college van B&W om een evenementenvergunning voor de Nostalgische Winter Kermis op het Garenmarktplein te verlenen. PAL heeft op 28 november een officieel bezwaarschrift bij de gemeente ingediend. Maar omdat het een vergunning betreft voor een evenement dat al op 9 december 2022 van start gaat, kan PAL onmogelijk de bezwaarprocedure afwachten en is er sprake van een spoedeisend belang. Tegen de tijd dat de bezwaartermijn is afgelopen, is het evenement namelijk al in volle gang. De zitting dient op maandag 5 december.

De Nostalgische Kermis staat gedurende een periode van 31 dagen, vanaf 9 december 2022, op het Garenmarktplein en die periode is nog exclusief de tien dagen die in totaal voor op- en afbouw zijn ingepland. Die duur is in strijd met het gemeentelijk beleid. Want in het Locatieprofiel Garenmarkt (deel van het Evenementenbeleid Leiden 2020) staat dat er maar twintig (20) evenementsdagen voor de Winter Wonder Weken (inclusief de Kermis) zijn gereserveerd. Het vergunningenbesluit geeft geen reden waarom hiervan is afgeweken. De Kermis wordt bovendien meerdere malen onderbroken, waardoor er feitelijk sprake is van meerdere evenementen en er, op basis van het voornoemde beleid, steeds minimaal één weekend rust na een weekend met een evenement zou moeten zitten.

Het PAL-bestuur is daarnaast onvoldoende betrokken geweest bij de voorbereiding van het bestreden besluit – en ook dat is in strijd met het Evenementenbeleid. Dat schrijft voor dat de wijkvereniging actief moet worden betrokken bij een groot en langdurig evenement, zoals deze kermis die 31 dagen duurt en waarbij 500 mensen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn en waarvan tot in de avonduren (repeterende) muziek te horen zal zijn. Maar er vond slechts één voorbespreking plaats: op 9 november 2022, de dag voordat het besluit werd genomen. Toen stond het plan natuurlijk al zo goed als vast en had PAL vrijwel niets meer in te brengen. Opvallend, want al op 1 maart 2022 heeft PAL een zienswijze tegen de aanvraag ingediend. Er was dus alle tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Helaas lijkt dit een patroon te zijn binnen de gemeente. PAL maakt wel vaker mee dat termijnen tot het uiterste worden opgerekt of dat de wijkvereniging dusdanig laat wordt betrokken bij een gepland evenement, dat ze feitelijk niets meer kan veranderen. Het PAL-bestuur wacht de uitspraak van de rechter met spanning af.