Afsluiting Langebrug

in Academiewijk/Algemeen/Langebrug/Pieterswijk

De Langebrug is een smalle historische straat die niet geschikt is voor veel verkeersbewegingen. PAL heeft zich jarenlang, samen met bewoners rond de Langebrug, ingezet voor (gedeeltelijke) afsluiting van deze straat voor doorgaand verkeer om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid ter plaatse te verbeteren. Aanvankelijk kwam de gemeente met een plan om een paaltje te plaatsen tussen de Mooi Japiksteeg en de Schoolsteeg. Maar bewoners en ondernemers uit de buurt gaven aan dat een afsluiting met een paaltje zou leiden tot veel omrijdbewegingen. Op dit moment ligt  een verkeersbesluit voor waarbij de afsluiting wordt uitgevoerd met een camera die kentekens registreert. Dat verkeersbesluit voor de afsluiting ligt vanaf 30 september ter inzage. Het betreft het Ontwerp Verkeersbesluit Langebrug. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan beleid voor ontheffingen. Klik hier voor de brief en de bijlage waarin meer informatie wordt gegeven over de achtergrond, het verkeersbesluit en het ontheffingenbeleid.

Van een definitief verkeersbesluit is pas sprake als de eventuele “drempels”: zienswijzen en bezwaren, zijn genomen. Daarna zal uit de praktijk ook moeten blijken of een en ander naar wens verloopt en misschien hier en daar wat aangepast moet worden.