Geen Loopgoot op de 5e Binnenvestgracht

in Algemeen
Gaat dit prachtige aanzicht op de 5e Binnenvestgracht verdwijnen? Als het een de Hortus Botanicus ligt wel.

Er is namelijk door de Hortus een vergunning aangevraagd om een “rondloop” voor hun bezoekers te bouwen. Een rondloop is nu niet mogelijk omdat de Hortus als het ware doorsneden wordt door het terrein van het Sterrewachtcomplex (net als de Hortus in beheer van de Universiteit Leiden). Daarom moet volgens de Hortus de bestaande stenen brug over de 5e Binnenvestgracht, die de Sterrenwachtlaan met het Sterrewachtcomplex verbindt, worden gesloopt en vervangen door een hogere stalen brug. Onder deze brug wordt dan, op de bodem van de gracht een 28 meter lange betonnen loopbak gebouwd. Aan beide zijden van deze bak zullen looppaden met een totale lengte van 40 meter aansluiten. Voor de aanleg hiervan wordt plaatselijk de beschoeiing aangepast, het talud afgegraven en een imposante rij van ongeveer 30 meter haagbeuk geveld. Op deze wijze ligt het nieuwe looppad op de oever en dus vol in het zicht van de 5e Binnenvestgracht.

Het is bedoeling dat het merendeel van de (thans) 185 000 jaarlijkse bezoekers over dit nieuwe looppad geleid zullen worden. Dit betekent dat ten tijde van hoge bezoekersaantallen er per uur honderden bezoekers door deze ‘Loopgoot’ paraderen. Dit is een aanslag op het beschermde stadsgezicht van de 5e Binnenvestgracht, een onbegrijpelijke beweging naar verstening in plaats van vergroening, een aantasting van de habitat van watervogels en -planten en tenslotte de definitieve annexatie van de gracht als toeristische attractie.

Des te wranger is het dat het door de Hortus zo verlangde “Rondje” ook op eenvoudiger en veel minder schadelijke manier tot stand kan worden gebracht, bijvoorbeeld door een rechte oversteek  van het Talkot huisje naar de Astrografische toren. Maar ook op andere plaatsen op eigen terrein kan zo’n oversteek gemaakt worden. Om voor ons onbegrijpelijke reden wordt tot op heden door de directie van de Hortus geweigerd om dit alternatief te bespreken.

Veel bewoners en betrokkenen hebben zich al bij PAL gemeld om hun zorgen en onvrede over dit dwaze plan naar voren te brengen. PAL zal hen ondersteunen met acties richting gemeente en de Vrienden van de Hortus die deze verspilling financieel ondersteunen.